The ablative

1. Use

1.1. In situations where you would use the adessive (-lla), you can also use the ablative (-lta) when you want to say you come FROM somewhere or something

1.2. When talking about the time

The -lta ending to numbers signifies at what time things happened. You can only use the ablative for this when you're talking about whole or half hours. That's why you can say "puoli kymmeneltä", but have to resort to "kymmenen vaille viisi".

Time Ablative
kello yksi yhdeltä
kello kaksi kahdelta
kello kolme kolmelta
kello neljä neljältä
kello viisi viideltä
kello kuusi kuudelta
kello seitsemän seitsemältä
kello kahdeksan kahdeksalta
kello yhdeksän yhdeksältä
kello kymmenen kymmeneltä
kello yksitoista yhdeltätoista
kello kaksitoista kahdeltatoista

1.3. With perceptional verbs (see here)
Finnish English
Se tuoksuu hyvältä. It smells good.
Hän näyttää onnelliselta. He looks happy.


2. Formation

If you're paying attention, you will notice that the -lta ending is added to the exact same form of the word as -ssa, -sta -lla and -lle!

2.1 Words ending in a single vowel (-a/-ä, -u/-y, -o/-ö): add -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
kala kalalta tyyny tyynyltä talo talolta
seinä seinältä työ työltä melu melulta

2.2. Consonant gradation

Wordtype A

Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
tyttö tytöltä pankki pankilta puku puvulta
pöytä pöydältä hattu hatulta kauppa kaupalta
silta sillalta kampa kammalta hiekka hiekalta
           

Wordtype B

Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
savuke savukkeelta opas oppaalta keitin keittimeltä
tavoite tavoitteelta rakas rakkaalta hammas hampaalta
soitin soittimelta puhallin puhaltimelta allas altaalta

2.3. Words ending in -e: add an extra e before the -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
huone huoneelta perhe perheeltä kappale kappaleelta
kirje kirjeeltä lentokone lentokoneelta taide taiteelta
parveke parvekkeelta koe kokeelta aste asteelta

2.4. Words ending in -nen: replace the -nen with -se/-se before the -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
nainen naiselta hevonen hevoselta suomalainen suomalaiselta
eteinen eteiseltä iloinen iloiselta ihminen ihmiseltä
sininen siniseltä toinen toiselta tavallinen tavalliselta

2.5. Words ending in -i
2.5.1. New words ending in -i: add -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
banaani banaanilta paperi paperilta kahvi kahvilta
pankki pankilta posti postilta maali maalilta
tili tililtä adverbi adverbilta dollari dollarilta

New words are words that haven't been around for ages yet. Usually they're recognisable because they're a loanword, like "pankki" for "bank", or "paperi" for "paper".


2.5.2. Old words ending in -i: replace -i- with e and add -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
suomi suomelta ovi ovelta järvi järveltä
kivi kiveltä suuri suurelta nimi nimeltä
pieni pieneltä lehti lehdeltä pilvi pilveltä

Old words are very often nature words. After all, nature has been around for so long that Finns have had names for them since the very beginning. Some words are confusing, for example "äiti" (mother) is actually a new Finnish word!


2.5.3. Words ending in -si: replace -si- with -de and add -lta/-ltä
Nominative Ablative Nominative Ablative Nominative Ablative
uusi uudelta vuosi vuodelta si deltä
kuukausi kuukaudelta vesi vedeltä reisi reideltä

2.6. Words ending in consonant: here