The adessive

1. Use

1.1. When saying something is ON something
Finnish English
Leipä on pöydällä. The bread is on the table.
Taulu on seinällä. The picture is on the wall.
Minä seison vuorella. I stand on a mountain.

1.2. When you are talking about open places, places without a roof
Finnish English
Minä seison bussipysäkillä. I stand at the bus stop.
Sinä seisot asemalla. You stand in the station.
Hän seisoo torilla. He stands on the market square.
Me seisomme kioskilla. We stand at the kiosk.
Te seisotte pihalla. You stand in the yard.
He seisovat kadulla. They stand on the street.

1.3. With some expressions of time
Finnish English Finnish English
kesällä in summer syksyllä in autumn
keväällä in spring talvella in winter
llä viikolla this week ensi viikolla next week
viime viikolla last week päivällä during day
llä at night illalla in the evening

1.4. "By" or "with" something
Finnish English
Matkustan autolla. I travel by car.
Me kirjoitamme kynällä. We write with a pen.
Avaan oven avaimella. I open the door with a key.
Menen Helsinkiin junalla. I go to Helsinki by train.
Pesen itseni saippualla. I wash myself with soap.

1.5. In certain specific situations (see here)


2. Formation

To signify that something is ON or AT something, you don't use a preposition like in English. Instead, you add -lla/-llä to the word. The adessive is one of the 6 location cases.
If you're paying attention, you will notice that the -lla ending is added to the exact same form of the word as -ssa!

2.1 Words ending in a single vowel (-a/-ä, -u/-y, -o/-ö): add -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
kala kalalla tyyny tyynyllä talo talolla
seinä seinällä työ työllä melu melulla

2.2. Consonant gradation

Wordtype A

Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
tyttö tytöllä pankki pankilla puku puvulla
pöytä pöydällä hattu hatulla kauppa kaupalla
silta sillalla kampa kammalla hiekka hiekalla
           

Wordtype B

Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
savuke savukkeella opas oppaalla keitin keittimellä
tavoite tavoitteella rakas rakkaalla hammas hampaalla
soitin soittimella puhallin puhaltimella allas altaalla

2.3. Words ending in -e: add an extra e before the -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
huone huoneella perhe perheellä kappale kappaleella
kirje kirjeellä lentokone lentokoneella taide taiteella
parveke parvekkeella koe kokeella aste asteella

2.4. Words ending in -nen: replace the -nen with -se/-se before the -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
nainen naisella hevonen hevosella suomalainen suomalaisella
eteinen eteisellä iloinen iloisella ihminen ihmisellä
sininen sinisellä toinen toisella tavallinen tavallisella

2.5. Words ending in -i
2.5.1. New words ending in -i: add -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
banaani banaanilla paperi paperilla kahvi kahvilla
pankki pankilla posti postilla maali maalilla
tili tilillä adverbi adverbilla dollari dollarilla

New words are words that haven't been around for ages yet. Usually they're recognisable because they're a loanword, like "pankki" for "bank", or "paperi" for "paper".


2.5.2. Old words ending in -i: replace -i- with e and add -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
suomi suomella ovi ovella järvi järvellä
kivi kivellä suuri suurella nimi nimellä
pieni pienellä lehti lehdellä pilvi pilvellä

Old words are very often nature words. After all, nature has been around for so long that Finns have had names for them since the very beginning. Some words are confusing, for example "äiti" (mother) is actually a new Finnish word!


2.5.3. Words ending in -si: replace -si- with -de and add -lla/-llä
Nominative Adessive Nominative Adessive Nominative Adessive
uusi uudella vuosi vuodella si dellä
kuukausi kuukaudella vesi vedellä reisi reidellä

2.6. Words ending in in consonant: here