Finnish abbreviations

Abbreviation Finnish English
ap. aamupäivällä in the morning
arv. arvoisa honoured
atk automaattinen tietojenkäsittely ADP
ay. ammattiyhdistys trade union
cm senttimetri centimetre
dl desilitra deciliter
eKr. ennen Kristusta Before Christ (BC)
EM Euroopan mestaruus European championship
em. edellä mainittu mentioned above
engl. englantilainen English
esim. esimerkiksi for example
fil. lis. filosofian lisensiaatti Licenciate in philosophy
fil. maist. filosofian maisteri Master's in philosophy
fil.toht. filosofian tohtori Doctor in philosophy
FL = fil. lis.
FM = fil. maist.
g gramma gram
h. hinta / huone price / room
harv. harvinainen rare
Hki Helsinki Helsinki
hlö henkilö person
hra herra sir
HS Helsingin Sanomat The newspaper Helsingin Sanomat
hum. kand. humanististen tieteiden kandidaatti humanistic sciences candidate
huom! huomaa attention!
ilt. iltaisin in the evenings
jatk. jatkuu continuation
JK jälkikirjoitus epilogue
jKr. jälkeen Kristuksen (syntymän) AD
jms. ja muuta sellaista etc
jne. ja niin edelleen and so on
joht. johtaja director/chief
K. Kunnioitettu/Kunnioitettava Honourable
k. kuollut deceased
kk kuukausi/kuukautta month/months
klo kello time
ko. kyseessä oleva concerning
kpl kappaletta pcs
krs kerros floor
ks. katso behold
l litra liter
leht. lehtori lector
lv. lukuvuosi academic year
lyh. lyhenne abbreviation
m metri meter
ME maailmanennätys world record
mk markka Finnish mark
mm. muun muuassa among other things
MM maailmanmestaruus word championship
mon. monikko plural
n. noin approximately
nim. nimittäin namely
nro numero number
ns. niin sanottu so called
nti neiti miss
os. osoite address
oy osakeyhtiö corporation
p. puhelin telephone
pj. puheenjohtaja spokesman
pnä päivänä in that day
prk purkki tin/jar/container
pss pussi bag
puh. puhelin telephone
pv päivä day
pvm. päivämäärä date
rkl ruokalusikallinen tablespoon full
rva rouva mrs.
ry rekisteröity yhdistys registered union
s. sivu / syntynyt page / born
sm. Suomen mestari Finnish champion
t. tai or
tlk tölkki carton
tms. tai muuta sellaista or something like it
tri tohtori doctor
ts. toisin sanoen in other words
v vuosi year
v. vuonna / vuosina in the year / in the years
vars. varsinkin / varsinainen especially / actual
vk viikko(a) week(s)
vrk vuorokausi one day and night
vrt. vertaa compare
YK Yhdistyneet kansakunnat United Nations
ym. ynnä muu(ta) et cetera
yms. ynnä muuta sellaista etc
yo. ylioppilas student