Visual arts

Finnish English
taide art
kuvataide visual art
klassinen taide classic art
piirustustaide graphic art
nykytaide modern art
kuvaamataito drawing skill
etsaus etching
luovuus creativity
luomiskausi creative period
luomiskyky creative ability
maalaus painting
muotokuva portrait
piirustus sketch
hiilipiirros charcoal drawing
vesivärimaalaus watercolour painting
asetelma still life
tausta background
öljymaalaus oil painting
maalausteline easel
sivellin paintbrush
lehtiö sketchbook
vedos print
kollaasi collage
kuvanveisto sculpture
patsas statue
veistos sculpture
näyttely exhibition
   
Adjektiivit Adjectives
taidokas skillful
luova creative
mielikuvituksellinen imaginative
taiteellinen artistic
kolmiulotteinen three-dimensional
   
Verbit Verbs
luoda taidetta to create art
luonnostella to sketch
hahmotella to trace, outline
muotoilla to design
muovailla to shape
   
Ihmiset People
taiteilija artist
taiteenharjoittaja artpractiser
taiteenharrastaja art lover
taidearvostelija art critic
maalari painter
graafikko graphic artist
kuvanveistäjä sculptor