Communication

Finnish English
Verbit Verbs
anoa to plead
ennustaa to predict
epäillä to doubt
esittää to present
flirttailla to flirt
hiljentää to hush
huudahtaa to exclaim
huutaa to shout
ilmoittaa to inform
jutella to chat
keskustella to converse
kieltää to deny
kiljua to scream
kiistellä to argue
kiittää to thank, to praise
komentaa to command
kommunikoida to communicate
kuiskailla to whisper
kutsua to invite
kuulustella to interrogate
kuunnella to listen
kysyä to ask
käskeä to order
luvata to promise
mumista to mumble
nauttia to gloat
nöyryyttää to humiliate
oikeuttaa to justify
osoittaa to indicate
puhua to speak
pyytää to request
riidellä to argue
rukoilla to pray
saarnata to lecture
sanoa to say
selittää to explain
selvittää to clarify
todistaa to testify
vahvistaa to confirm
vakuuttaa to convince
valehdella to lie
valistaa to enlighten
vihjata to insinuate
väittää to insist
yleistää to generalize
ärjyä to yell
äänestää to vote
   
Substantiivit Nouns
epäily doubt
huumori humour
keskustelu conversation
kieli language / tongue
kielto denial
kokous meeting
kutsu invitation
lupaus promise
pyyntö request
ruumiinkieli body language
selkkaus conflict
selvennys clarification