Uusi kielemme - Finnish for Busy People

The compass

Finnish English
kompassi compass
ilmansuunnat points of the compass
pohjoinen north
koillinen northeast
itä east
kaakko southeast
etelä south
lounas southwest
länsi west
luode northwest