Conjunctions

Finnish English
ja and
sekä - että both - and
X:n lisäksi as well as
mutta but
vaan but rather
tai / vai or
joko - tai either - or
ei - eikä neither - nor
muuten otherwise / or else / by the way
niinpä so
joten so that
siski because of that
sen tähden for this reason
sillä for, since
kun when
nyt kun now that
heti kuin / niin pian kuin as soon as
sillä aikaa kun / kun taas while
sen jälkeen kun after
kunnes until
siitä lähtien kun since (time)
ennen kuin before
heti kun once
jos if
ellei / jollei unless
jos -, niin - if -, then -
vaikka although
koska because
jotta / niin että so that
sitä paitsi moreover
lisäksi also
kuitenkin anyway / still
siitä huolimatta nevertheless
silti even so
siksi therefore
niinpä / siis thus