Law and crime

Finnish English
Rikos Crime
rike offence
murto burglary
murtautua to break in
varkaus robbery
varas thief
näpistys petty larceny
kavallus treason
petos deceit
huijaus swindling
väärennys falsification
väärennös forgery
salakuljetus smuggling
huumeet drugs
pahoinpitely assault
tappelu fight
tappo manslaughter
murha murder
paritus pimping
raiskaus rape
ryöstö kidnapping
   
Tuomita To convict
syyllinen guilty
syytön innocent
   
Rangaistus Sentence
vapaudenriisto deprivation of freedom
pidätys arrest
vanki prisoner
vankila prison
kuritushuone penitentiary
ehdollinen conditional
yhteiskuntapalvelu civil service
vanginvartija prison guard
vankikarkuri runaway
paeta to escape
pako escape
karata to break loose
sovittelu reconciliation
päästää vapaaksi to be released
   
Muut Other
laki law
laillinen legal
laiton illegal
oikeus justice
oikeuskansleri Attorney General
oikeusasiamies representative of law
korkein oikeus supreme court
hovioikeus appellate court
läänioikeus provincial administrative court
käräjäoikeus trial court
oikeudenkäynti lawsuit
tuomioistuin law court
todistaa to testify
syyllistyä johonkin to be guilty of something
kuulustella to interrogate
kuulustelu hearing
vannoa vala to take an oath
väärä vala false oath
rikollinen criminal
syyttäjä prosecutor
tuomari judge
lautamies juryman
todistaja witness
asianajaja lawyer
valamiehistö jury