Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns substitute nouns when the nouns they replace can be understood from the context. Examples are "tämä" (this), "nämä" (these), "tuo" (that), "nuo" (those),
"se" (it) and "ne" (they). In Finnish they of course inflect into all the cases.

As an example: "näissä" means "in these" and "siitä" means "from it".

Cases Tämä Nämä Tuo Nuo Se Ne
Partitive tätä näitä tuota noita sitä niitä
Genitive tämän näiden tuon noiden sen niiden
Inessive tässä näissä tuossa noissa siinä niissä
Elative tästä näistä tuosta noista siitä niistä
Illative tähän näihin tuohon noihin siihen niihin
Adessive tällä näillä tuolla noilla sillä niillä
Ablative tältä näiltä tuolta noilta siltä niiltä
Allative tälle näille tuolle noille sille niille