The elative

1. Use

1.1. When saying something came FROM something
Finnish English
Otan leivän kaapista. I take a bread from the cupboard.
Me tulemme Suomesta. We come from Finland.
Minä olen kotoisin Argentiinasta. I originate from Argentina.

1.2. When giving your opinion
Finnish English
Minusta suklaa on liian makeaa. In my opinion, chocolate is too sweet.
Leenasta tämä on kivaa. In Leena's opinion this is great.
Minun poikaystävästä olen kaunis. In my boyfriend's opinion I am beautiful.

1.3. When using "tykätä" or "pitää" (see also here)
Finnish English
Minä tykkään suklaasta. I like chocolate.
Pidätkö minusta? Do you like me?
Me tykkäämme musiikista. We like music.
He pitävät hyvästä ruoasta. They like good food.

1.4. With certain verbs

Finnish has a thing called verb rections: it mean that words connected to certain verbs have to have a special case ending. Learn more about them here.


1.5. When thanking for something
Finnish English
Kiitos tästä ruoasta. Thanks for this food.
Kiitos tästä päivästä. Thanks for this day.


2. Formation

Those of you paying attention, will notice that the -sta ending gets added behind the exact same form that you use for the -ssa as well!

2.1 Words ending in a single vowel (-a/-ä, -u/-y, -o/-ö): add -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
kala kalasta tyyny tyynystä talo talosta
seinä seinästä työ työstä melu melusta

2.2. Consonant gradation

Wordtype A

Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
tyttö tytöstä pankki pankista puku puvusta
pöytä pöydästä hattu hatusta kauppa kaupasta
silta sillasta kampa kammasta hiekka hiekasta
           

Wordtype B

Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
savuke savukkeesta opas oppaasta keitin keittimestä
tavoite tavoitteesta rakas rakkaasta hammas hampaasta
soitin soittimesta puhallin puhaltimesta allas altaasta

2.3. Words ending in -e: add an extra e before the -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
huone huoneesta perhe perheestä kappale kappaleesta
kirje kirjeestä lentokone lentokoneesta taide taiteesta
parveke parvekkeesta koe kokeesta aste asteesta

2.4. Words ending in -nen: replace the -nen with -se before the -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
nainen naisesta hevonen hevosesta suomalainen suomalaisesta
eteinen eteisestä iloinen iloisesta ihminen ihmisestä
sininen sinisestä toinen toisesta tavallinen tavallisesta

2.5. Words ending in -i
2.5.1. New words ending in -i: add -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
banaani banaanista paperi paperista kahvi kahvista
pankki pankista posti postista maali maalista
tili tilistä adverbi adverbista dollari dollarista

New words are words that haven't been around for ages yet. Usually they're recognisable because they're a loanword, like "pankki" for "bank", or "paperi" for "paper".


2.5.2. Old words ending in -i: replace -i- with e and add -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
suomi suomesta ovi ovesta järvi järvestä
kivi kivestä suuri suuresta nimi nimestä
pieni pienestä lehti lehdestä pilvi pilvestä

Old words are very often nature words. After all, nature has been around for so long that Finns have had names for them since the very beginning. Some words are confusing, for example "äiti" (mother) is actually a new Finnish word!


2.5.3. Words ending in -si: replace -si- with -de and add -sta/-stä
Nominative Elative Nominative Elative Nominative Elative
uusi uudesta vuosi vuodesta si destä
kuukausi kuukaudesta vesi vedestä reisi reidestä

2.6. Words ending in a consonant: here