Física

Finés Español
Sähkö Electricidad
sähköinen eléctrico
sähkövirta corriente eléctrica
tasavirta corriente continua
vaihtovirta corriente alterna
sähkökipinä chispa eléctrica
sähköistys electrificación
virtapiiri circuito eléctrico
sähköisku electrochoque
sähköistävä eléctrico
sähkölaitteet equipo eléctrico
elektroniikka electrónica
   
Röntgenkuvaus Radiografía
röntgenkuvaus radiografía
röntgenlaite Máquina de rayos X
röntgensäde rayos X
tyhjiöputki tubo de vacío
akustiikka acústica
värähdellä vibrar
värähdin vibrador
kaiku eco
luotain radar
   
Lämpöoppi Termología
lämmönsäädin termostato
lämpö calor
lämmittää calentar
lämpöenergia energía térmica
lämmönjohdin conductor térmico
höyry vapor
höyryturbiini turbin de vapor
haihduttaa evaporar
tiivistyä condensarse
lauhdutus condensación
laajeta expandirse
sulaa derretirse/fundirse
sulamispiste punto de fusión
kiehua hervir
   
Muut Otros
magneetismi magnetismo
magneetti imán
magneettikenttä campo magnético
magneettinapa polo magnético
generaattori generador
dynamo dinamo
johtaa conducir
johdin conductor, cable
jännite tensión
muuntaja transformador
jakaja distribuidor
jakokeskus centro de distribución
sähköpylväs / kannatinpylväs poste eléctrico / pilar
eristin aislador
kuormitus carga
vastus resistencia
mikroprosessori microprocesador
johto cable
kaapeli cable
pistoke conector de red
pistorasia enchufe
katkaisin interruptor
valo luz
säteillä radiar/irradiar
taittua ser refractada (luz)
heijastua reflejarse
taittuminen refracción
heijastuminen reflexión
varjo sombra
painovoima gravedad
kiihtyvyys aceleración
todistaa demostrar/probar