Inteligencia

Finés Español
älykkyysosamäärä Coeficiente de inteligencia
älykäs inteligente
nokkela listo / despabilado
loistava brillante
nero genio
nerokas ingenioso
viisas sabio
   
Typerä Estúpido
hupsu tonto / bobo
omituinen extraño / raro
outo extraño
   
Järki Razón
menettää järkensä perder la razón
tulla järkiinsä recuperar el sentido
terve järki sentido común
järkevä sensato / razonable
   
Verbit Verbos
harkita reflexionar
ottaa huomioon tomar en consideración
miettiä pensar / meditar
tajuta comprender / entender
olettaa suponer / presuponer
muistaa recordar
unohtaa olvidar
keskittyä concentrarse
   
Muut Otro
lahjakkuus talento
lahjakas talentoso
kyky habilidad / capacidad
kasvomuisti memoria facial
muisti / muisto memoria
tieto información / conocimiento
johtopäätös conclusión
oletus suposición
ajatus pensamiento
harkittu mielipide opinión considerada