El ilativo plural

1. Uso

El caso ilativo se usa para responder a la pregunta mihin (¿A dónde?).


2. Formación

El ilativo siempre requiere la raíz en grado fuerte.
La terminación del ilativo plural es -in, -hin, o -siin.

2.1. Palabras acabadas en o, u, ö o y: añadir -ihin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
talo taloihin tyttö tyttöihin katu katuihin
hylly hyllyihin pöllö pöllöihin tyyny tyynyihin
pallo palloihin sato satoihin aamu aamuihin


2.2. Palabras acabadas en -a
2.2.1. Palabras de dos sílabas, con "e", "i" o "a" en la primera sílaba y -a como última letra: -a -> -oihin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
sana sanoihin kissa kissoihin marja marjoihin
hinta hintoihin kirja kirjoihin terva tervoihin
kala kaloihin leija leijoihin teema teemoihin

2.2.2. Palabras con "o" o "u" en la primera sílaba y -a como última letra: -a -> -iin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
koira koiriin muna muniin kuha kuhiin
kukka kukkiin loma lomiin kooma koomiin
tukka tukkiin oja ojiin tumma tummiin

2.3. Palabras acabadas en -ä: -ä -> -iin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
kynä kyniin isä isiin metsä metsiin
päivä päiviin kesä kesiin leipä leipiin
ikä ikiin emä emiin kylmä kylmiin

2.4. Palabras acabadas en -i
2.4.1. palabras nuevas acabadas en -i: i se convierte en -eihin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
pankki pankkeihin posti posteihin banaani banaaneihin
äiti äiteihin kaupunki kaupunkeihin tomaatti tomaatteihin
tyyli tyyleihin bussi busseihin tiimi tiimeihin

2.4.2. Palabras antiguas acabadas en -i: -i- se mantiene + in
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
järvi järviin suuri suuriin kieli kieliin
meri meriin kivi kiviin tuli tuliin
sieni sieniin suuri suuriin uni uniin

2.5. Palabras de una sílaba que acaban en doble vocal: se elimina la primera vocal y se añade -ihin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
maa maihin kuu kuihin työ ihin
suu suihin suo soihin tie teihin

2.6. Palabras de más de una sílaba que acaban en dos vocales diferentes: añadir -ihin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
radio radioihin televisio televisioihin adoptio adoptioihin
museo museoihin stereo stereoihin video videoihin
2.7. Adjetivos que acaban en dos vocales diferentes: eliminar la última letra y añadir -isiin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
vihreä vihreisiin vaikea vaikeisiin korkea korkeisiin
makea makeisiin oikea oikeisiin rohkea rohkeisiin

2.8. Palabras que acaban en -e: añadir -isiin
Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo Nominativo Ilativo
huone huoneisiin perhe perheisiin tavoite tavoitteisiin
hylje hylkeisiin aarre aarteisiin paahde paahteisiin

2.9. Palabras acabadas en consonante

Echa un vistazo a la página separada para el ilativo plural de las palabras acabadas en consonante