Ejemplos de plurales

Esta página contienene una variedad de frases plurales.

La línea en mayúsculas es siempre la frase en plural sin declinar (nominativo).
Tras ella, la primera línea está en partitivo plural.
La segunda está en inesivo plural.
La tercera está en ilativo plural.
La cuarta está en genitivo plural.

Cuando hay más de una opción, se muestran ambas posibilidades. La más común está subrayada. El propósito de esta página es dar una idea de como los diferentes casos están relacionados entre sí y frecuentemente siguen las mismas reglas.

HILJAISET SUOMALAISET IHMISET
hiljaisia suomalaisia ihmisiä
hiljaisissa suomalaisissa ihmisissä
hiljaisiin suomalaisiin ihmisiin
hiljaisten/hiljaisien suomalaisten ihmisten/ihmisien

KYLMÄT PIMEÄT TALVIPÄIVÄT
kylmiä pimeitä talvipäiviä
kylmissä pimeissä talvipäivissä
kylmiin pimeisiin talvipäiviin
kylmien pimeiden talvipäivien

HAUKKUVAT ISOT KOIRAT
haukkuvia isoja koiria
haukkuvissa isoissa koirissa
haukkuviin isoihin koiriin
haukkuvien isojen koirien

AURINKOISET KESÄPÄIVÄT JA VALKOISET KESÄYÖT
aurinkoisia kesäpäiviä ja valoisia kesäöitä
auringoissa kesäpäivissä ja valoisissa kesäöissä
aurinkoisiin kesäpäiviin ja valoisiin kesäöihin
aurinkoisten/aurinkoisien kesäpäivien ja valoisien kesäöiden

INHOTTAVAT PIENET HYTTYSET
inhottavia pieniä hyttysiä
inhottavissa pienissä hyttysissä
inhottaviin pieniin hyttysiin
inhottavien pienten/pienien hyttysten

OUDOT HAJUT JA MAUSTEET
outoja hajuja ja mausteita
oudoissa hajuissa ja mausteissa
outoihin hajuihin ja mausteisiin
outojen hajujen ja mausteiden

RASVAISET JA EPÄTERVEELLISET RUOAT
rasvaisia ja epäterveellisiä ruokia
rasvaisissa ja epäterveellisissä ruoissa
rasvaisiin ja epäterveellisiin ruokiin
rasvaisten/rasvaisien ja epäterveellisten/epäterveellisien ruokien

TAMPEREEN KAIKKI KIRKOT JA MUSEOT
Tampereen kaikkia kirkkoja ja museoita
Tampereen kaikissa kirkoissa ja museoissa
Tampereen kaikkiin kirkkoihin ja museoihin
Tampereen kaikkien kirkkojen ja museoiden

TAMPEREEN KAIKKI KAUPAT JA TAVARATALOT
Tampereen kaikkia kauppoja ja tavarataloja
Tampereen kaikissa kaupoissa ja tavarataloissa
Tampereen kaikkiin kauppoihin ja tavarataloihin
Tampereen kaikkien kauppojen ja tavaratalojen

UUDET ERILAISET PAIKAT
uusia erilaisia paikkoja
uusissa erilaisissa paikoissa
uusiin erilaisiin paikkoihin
uusien erilaisten/erilaisien paikkojen

MONET ERILAISET KIELET JA KULTTUURIT
monia erilaisia kieliä ja kulttuureja
monissa erilaisissa kielissä ja kulttuureissa
moniin erilaisiin kieliin ja kulttuureihin
monien erilaisten/erilaisien kielten/kielien ja kulttuurien

VANHAT SUOMALAISET TAVAT JA PERINTEET
vanhoja suomalaisia tapoja ja perinteitä
vanhoissa suomalaisissa tavoissa ja perinteissä
vanhoihin suomalaisiin tapoihin ja perinteisiin
vanhojen suomalaisten tapojen ja perinteiden

POLIITIKOT, PÄÄTTÄJÄT JA JOHTAJAT
poliitikkoja, päättäjiä ja johtajia
poliitikoissa, päättäjissä ja johtajissa
poliitikkoihin, päättäjiin ja johtajiin
poliitikkojen, päättäjien ja johtajien

SUOMALAISET KEITOT, SALAATIT JA KASTIKKEET
suomalaisia keittoja, salaatteja ja kastikkeita
suomalaisissa keitoissa, salaateissa ja kastikkeissa
suomalaisiin keittoihin, salaatteihin ja kastikkeisiin
suomalaisten keittojen, salaattien ja kastikkeiden

KYLMÄT, SATEISET ILMAT JA PILVISET PÄIVÄT
kylmiä, sateisia ilmoja ja pilvisiä päiviä
kylmissä, sateisissa ilmoissa ja pilvisissä päivissä
kylmiin, sateisiin ilmoihin ja pilvisiin päiviin
kylmien, sateisten/sateisien ilmojen ja pilvisten/pilvisien päivien

LÄÄKÄRIT, SAIRAALAT, TERVEYSKESKUKSET
lääkäreitä, sairaaloita, terveyskeskuksia
lääkäreissä, sairaaloissa, terveyskeskuksissa
lääkäreihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin
lääkäreiden/lääkärien, sairaaloiden, terveyskeskuksien

EPÄREHELLISET, EPÄKOHTELIAAT, EPÄLUOTETTAVAT JA ITSERAKKAAT IHMISET
epärehellisiä, epäkohteliaita, epäluotettavia ja itserakkaita ihmisiä
epärehellisissä, epäkohteliaissa, epäluotettavissa ja itserakkaissa ihmisissä
epärehellisiin, epäkohteliaihin/epäkohteliaisiin, epäluotettaviin ja itserakkaisiin ihmisiin
epärehellisten/epärehellisien, epäkohteliaiden, epäluotettavien ja itserakkaiden ihmisten/ihmisien

VAIKEAT KIELIOPPIONGELMAT
vaikeita kielioppiongelmia
vaikeissa kielioppiongelmissa
vaikeisiin kielioppiongelmiin
vaikeiden kielioppiongelmien

KALLIIT HINNAT JA HYVÄNLAATUISET ELINTARVIKKEET
kalliita hintoja ja hyvänlaatuisia elintarvikkeita
kalliissa hinnoissa ja hyvänlaatuisissa elintarvikkeissa
kalliisiin hintoihin ja hyvänlaatuisiin elintarvikkeisiin
kalliiden hintojen ja hyvänlaatuisten/hyvänlaatuisien elintarvikkeiden

LIUKKAAT JALKAKÄYTÄVÄT, PIENET JA AHTAAT ASUNNOT
liukkaita jalkakäytäviä, pieniä ja ahtaita asunnoita
liukkaissa jalkakäytävissä, pienissä ja ahtaissa asunnoissa
liukkaisiin jalkakäytäviin, pieniin ja ahtaisiin asuntoihin
liukkaiden jalkakäytävien, pienien ja ahtaiden asunnoiden

SUURET TUOKSUVAT METSÄT
suuria tuoksuvia metsiä
suurissa tuoksuvissa metsissä
suuriin tuoksuviin metsiin
suurten tuoksuvien metsien

TUOREET KASVIKSET JA HEDELMÄT
tuoreita kasviksia ja hedelmiä
tuoreissa kasviksissa ja hedelmissä
tuoreisiin kasviksiin ja hedelmiin
tuoreiden kasvisten ja hedelmien

TOISET OPISKELIJAT JA OPETTAJAT
toisia opiskelijoita ja opettajia
toisissa opiskelijoissa ja opettajissa
toisiin opiskelijoihin ja opettajiin
toisten/toisien opiskelijoiden ja opettajien

MUKAVAT YSTÄVÄLLISET NAAPURIT
mukavia ystävällisiä naapureita
mukavissa ystävällisissä naapureissa
mukaviin ystävällisiin naapureihin
mukavien ystävällisten/ystävällisien naapureiden

AHKERAT, ÄLYKKÄÄT HENKILÖT
ahkeria, älykkäitä henkilöitä
ahkerissa, älykkäissä henkilöissä
ahkeriin, älykkäisiin henkilöihin
ahkerien, älykkäiden henkilöiden

KAUNIIT, VARAKKAAT MIEHET JA NAISET
kauniita, varakkaita miehiä ja naisia
kauniissa varakkaissa miehissä ja naisissa
kauniisiin, varakkaihin miehiin ja naisiin
kauniiden, varakkaiden miesten ja naisten/naisien

AVOIMET, HAUSKAT JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUNEET NUORET
avoimia, hauskoja ja ulospäin suuntautuneita nuoria
avoimissa, hauskoissa ja ulospäin suuntautuneissa nuorissa
avoimiin, hauskoihin ja ulospäin suuntautuneisiin/ulospäin suuntautuneihin nuoriin
avoimien, hauskojen ja ulospäin suuntautuneiden nuorien

KOHTELIAAT, PUHELIAAT HERRASMIEHET
kohteliaita, puheliaita herrasmiehiä
kohteliaissa, puheliaissa herrasmiehissä
kohteliaisiin/kohteliaihin, puheliaisiin/puheliaihin herrasmiehiin
kohteliaiden, puheliaiden herrasmiesten

MAKEAT KAKUT JA JÄLKIRUOAT
makeita kakkuja ja jälkiruokia
makeissa kakuissa ja jälkiruoissa
makeisiin kakkuihin ja jälkiruokiin
makeiden kakkujen ja jälkiruokien

RUMAT ROSKAT JA JÄTTEET
rumia roskia ja jätteitä
rumissa roskissa ja jätteissä
rumiin roskiin ja jätteisiin
rumien roskien ja jätteiden

VANHAT KULUNEET VAATTEET
vanhoja kuluneita vaatteita
vanhoissa kuluneissa vaatteissa
vanhoihin kuluneihin vaatteisiin
vanhojen kuluneiden vaatteiden

TÖYKEÄT, YLIMIELISET MYYJÄT
töykeitä, ylimielisiä myyjiä
töykeissä, ylimielisissä myyjissä
töykeisiin, ylimielisiin myyjiin
töykeiden, ylimielisten myyjien

VARKAAT JA HUIJARIT
varkaita ja huijareita
varkaissa ja huijareissa
varkaisiin ja huijareihin
varkaiden ja huijareiden