Escuela

Finés Español
koulu escuela
opiskelija estudiante
lukiolainen alumno de bachiller
opettaja profesor
kasvattaja educador
rehtori rector
dekaani decano
   
Koulun tarvikkeet Material escolar
mustataulu pizarra
liitu tiza
koulukirja libro de texto
paperi papel
mustekynä pluma estilográfica
lyijykynä lápiz
pyyhekumi goma (de borrar)
teroitin sacapuntas
penaali estuche
laskin calculadora
   
Aiheet Asignaturas
historia historia
kemia química
matematiikka matemáticas
biologia biología
taloustieto economía
englanti inglés
fysiikka física
musiikki música
maantieto geografía
äidinkieli finés (lengua materna)
   
Verbit Verbos
opettaa enseñar
kouluttaa educar
muistaa recordar
unohtaa olvidar
oppia aprender
opiskella estudiar
kirjoittaa escribir
kuunnella escuchar
lukea leer
tutkia examinar
luennoida dar una charla
valmistua graduarse
   
Koulut Escuelas
päiväkoti guardería
leikkikoulu jardín de infancia
esikoulu centro preescolar
alkeiskoulu escuela de primaria
yhtenäiskoulu / peruskoulu educación primaria
oppikoulu escuela de gramática
kansalaiskoulu educación secundaria
yksityiskoulu colegio privado
oppilaitos centro de enseñanza
sisäoppilaitos internado
lukio instituto de bachillerato
ammattikoulu escuela profesional
yhteiskoulu colegio mixto
yliopisto universidad
tiedekunta facultad