Emociones negativas

Finés Español
Verbit Verbos
tyrmistyttää causar asombro
hämmentää desconcertar
nujertaa desmoralizar
ärsyttää irritar / provocar
loukkaantua hacerse daño
menettää malttinsa perder la paciencia
suututtaa hacer enfadar / irritar
kiusata molestar / fastidiar
kirota maldecir
halveksia despreciar
lannistaa desanimar / desalentar
paheksua desaprobar
epäillä dudar
kadehtia envidiar
pelätä temer
valittaa quejarse
vihata odiar
loukata ofender
joutua paniikkiin entrar en pánico
katua arrepentirse
pelästyä asustarse
pelästyttää asustar
kammottaa horrorizar
piinata atormentar
murehtia estar preocupado
   
Substantiivit Sustantivos
aggressio agresión
kiukku enfado
viha odio
suuttumus enojo
ahdistus angustia
katkeruus amargura
halveksunta desprecio
pelkuri cobarde
kirosana palabrota
uhma desafío / despecho
masennus depresión
epätoivo desesperación
pettymys decepción
epäily duda
pelko miedo
kauhu horror
nolostuminen vergüenza
ahneus codicia
suru dolor / pena
tyytymättömyys insatisfacción
syyllisyys culpabilidad / culpa
epäröinti indecisión
nöyryytys humillación
kärsimättömyys impaciencia
epävarmuus inseguridad
loukkaus insulto
ärsytys irritación
yksinäisyys soledad
synkkyys aire sombrío / oscuridad
paniikki pánico
katumus arrepentimiento
häpeä vergüenza
surullisuus tristeza
paheksunta desprecio
piina tormento
huoli preocupación