Physics

Finnish English
Sähkö Electricity
sähköinen electric
sähkövirta electric current
tasavirta direct current
vaihtovirta alternating current
sähkökipinä electric spark
sähköistys electrification
virtapiiri electric circuit
sähköisku electric shock
sähköistävä electrical
sähkölaitteet electrical equipment
elektroniikka electronics
   
Röntgenkuvaus Radiography
röntgenlaite X-ray machine
röntgensäde X-ray
tyhjiöputki vaccuum tube
akustiikka accoustics
värähdellä to resonate
värähdin vibrator
kaiku echo
luotain radar
   
Lämpöoppi thermology
lämmönsäädin thermostat
lämpö heat
lämmittää to heat
lämpöenergia heat energy
lämmönjohdin heat conductor
höyry steam
höyryturbiini steam turbine
haihduttaa to vaporize
tiivistyä to condense
lauhdutus condensation
laajeta to expand
sulaa to melt
sulamispiste melting point
kiehua to boil
   
Muut Other
magneetismi magnetism
magneetti magnet
magneettikenttä magnetic field
magneettinapa magnetic pole
generaattori generator
dynamo generator
johtaa to conduct
johdin conductor, wire
jännite tension
muuntaja transformer
jakaja distributor
jakokeskus destributor (center)
sähköpylväs / kannatinpylväs pylon
eristin insulator
kuormitus load
vastus resistance
mikroprosessori microprocessor
johto wire
kaapeli cable
pistoke plug
pistorasia socket
katkaisin switch
heijastua to reflect
heijastuminen reflection
varjo shadow
painovoima gravitation
kiihtyvyys acceleration
todistaa to verify
valo light
säteillä to radiate
taittua to refract
taittuminen refraction
röntgensäde X-ray
röntgenlaite X-ray machine