The illative

1. Use

1.1. When you want to use "into" in a sentence
Finnish English
Laitan leivän kaappiin. I put the bread in the cupboard.
Me tulimme Suomeen. We came to Finland.
Hän astui huoneeseen. She entered the room.

1.2. When talking about time (until)
Finnish English
joulukuuhun until December
yhdestä kuuteen from one until six
aamusta yöhön from morning until night

1.3. With certain verbs

Finnish has a thing called verb rections: it mean that words connected to certain verbs have to have a special case ending. Learn more about them here.2. Formation

The illative is one of the 6 location cases. You use it to signify a motion: something going into something. In English, you would use a preposition. In Finnish, you add something to the word. The illative is strong!

2.1 Words ending in 1 vowel a/ä, o/ö or u/y: double the last vowel and -n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
kala kalaan tyyny tyynyyn talo taloon
seinä seinään söpö söpöön melu meluun


2.2. Words with a stem that ends in two of the same vowels: add -seen/-seen
Nominative Stem Illative Nominative Stem Illative
huone huonee- huoneeseen taivas taivaa- taivaaseen
kappale kappalee- kappaleeseen rikas rikkaa- rikkaaseen
perhe perhee- perheeseen Espoo Espoo- Espooseen
Lontoo Lontoo- Lontooseen osoite osoittee- osoitteeseen

2.3. Words ending in two different vowels: double the last vowel and add -n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
radio radioon televisio televisioon Italia Italiaan
museo museoon video videoon Aasia Aasiaan
allergia allergiaan kapea kapeaan vihreä vihreään

2.4. Words of one syllable ending in two vowels: add h + vowel + n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
työ työhön tie tiehen muu muuhun
pää päähän maa maahan hön
kuu kuuhun suu suuhun sää säähän

2.5. Words ending in -i
2.5.1. New words ending in -i: double the last vowel and add -n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
banaani banaaniin paperi paperiin kahvi kahviin
pankki pankkiin posti postiin maali maaliin
tili tiliin adverbi adverbiin dollari dollariin

New words are words that haven't been around for ages yet. Usually they're recognisable because they're a loanword, like "pankki" for "bank", or "paperi" for "paper".


2.5.2. Old words ending in -i: replace -i- with e, double that vowel and add -n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
suomi suomeen ovi oveen järvi järveen
kivi kiveen suuri suureen nimi nimeen
pieni pieneen lehti lehteen pilvi pilveen

Old words are very often nature words. After all, nature has been around for so long that Finns have had names for them since the very beginning. Some words are confusing, for example "äiti" (mother) is actually a new Finnish word!


2.5.3. Words ending in -si: replace -si- with -te, double the last vowel and add -n
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
uusi uuteen vuosi vuoteen si teen
kuukausi kuukauteen vesi veteen reisi reiteen

2.5. Consonant gradation

Wordtype A

Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
tyttö tyttöön pankki pankkiin puku pukuun
pöytä pöytään hattu hattuun kauppa kauppaan
silta siltaan kampa kampaan hiekka hiekkaan
           

Wordtype B

Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
savuke savukkeeseen opas oppaaseen keitin keittimeen
tavoite tavoitteeseen rakas rakkaaseen hammas hampaaseen
soitin soittimeen puhallin puhaltimeen allas altaaseen

2.4. Words ending in -nen: replace the -nen with -se before add -en
Nominative Illative Nominative Illative Nominative Illative
nainen naiseen hevonen hevoseen suomalainen suomalaiseen
eteinen eteiseen iloinen iloiseen ihminen ihmiseen
sininen siniseen toinen toiseen tavallinen tavalliseen

2.6. Words ending in a consonant: here