The inessive

1. Use

To signify that something is IN something, you don't use a preposition like in English. Instead, you add -ssa/-ssä to the word. The inessive is one of the 6 location cases.

1.1. When something is IN something
Finnish English
Leipä on kaapissa. The bread is in the cupboard.
Me asumme Suomessa. We live in Finland.
Kirjastossa on tänään paljon ihmisiä. In the library are many people today.

1.2. When saying something happened at a certain time (see also dates)
Finnish English
joulukuussa in December
kolme kertaa päivässä three times in a day

1.3. When two things are closely connected
Finnish English
Katja Lehtinen puhelimessa. Katja Lehtinen on ("in") the telephone.
Istumme pöydässä. We sit at ("in") the table.
Sormus on sormessa. The ring is on ("in") the finger.
Kenkä on jalassa. The shoe is on ("in") the foot.
Käsineet ovat käsissä. The gloves are on ("in") the hands.

1.4. When you use "to have" for objects
Finnish English
Kirjassa on 100 sivua. The book has 100 pages.
Huoneessa on 2 ikkunaa. The room has 2 windows.

1.5. When using the verb "käydä" (to visit)
Finnish English
Minä käyn kaupassa. I visit the shop.
Me kävimme Suomessa. We visited Finland.


2. Formation

2.1 Words ending in a single vowel (-a/-ä, -u/-y, -o/-ö): add -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
kala kalassa tyyny tyynyssä talo talossa
seinä seinässä työ työssä melu melussa

2.2. Consonant gradation

Wordtype A

Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
tyttö tytössä pankki pankissa puku puvussa
pöytä pöydässä hattu hatussa kauppa kaupassa
silta sillassa kampa kammassa hiekka hiekassa
           

Wordtype B

Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
savuke savukkeessa opas oppaassa keitin keittimessä
tavoite tavoitteessa rakas rakkaassa hammas hampaassa
soitin soittimessa puhallin puhaltimessa allas altaassa

2.3. Words ending in -e: add an extra e before the -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
huone huoneessa perhe perheessä kappale kappaleessa
kirje kirjeessä lentokone lentokoneessa taide taiteessa
parveke parvekkeessa koe kokeessa aste asteessa

2.4. Words ending in -nen: replace the -nen with -se/-se before the -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
nainen naisessa hevonen hevosessa suomalainen suomalaisessa
eteinen eteisessä iloinen iloisessa ihminen ihmisessä
sininen sinisessä toinen toisessa tavallinen tavallisessa

2.5. Words ending in -i
2.5.1. New words ending in -i: add -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
banaani banaanissa paperi paperissa kahvi kahvissa
pankki pankissa posti postissa maali maalissa
tili tilissä adverbi adverbissa dollari dollarissa

New words are words that haven't been around for ages yet. Usually they're recognisable because they're a loanword, like "pankki" for "bank", or "paperi" for "paper".


2.5.2. Old words ending in -i: replace -i- with e and add -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
suomi suomessa ovi ovessa järvi järvessä
kivi kivessä suuri suuressa nimi nimessä
pieni pienessä lehti lehdessä pilvi pilvessä

Old words are very often nature words. After all, nature has been around for so long that Finns have had names for them since the very beginning. Some words are confusing, for example "äiti" (mother) is actually a new Finnish word!


2.5.3. Words ending in -si: replace -si- with -de and add -ssa/-ssä
Nominative Inessive Nominative Inessive Nominative Inessive
uusi uudessa vuosi vuodessa si dessä
kuukausi kuukaudessa vesi vedessä reisi reidessä

2.6. Words ending in in consonant: here