Intelligence

Finnish English
älykkyysosamäärä IQ
älykäs intelligent
nokkela clever / smart / quick
loistava brilliant
nero genius
nerokas ingenious
viisas wise
   
Typerä Stupid
hupsu foolish / crazy / mad
omituinen odd / weird / strange
outo freak
   
Järki Reason
menettää järkensä to lose one's sense
tulla järkiinsä to regain one's sense
terve järki common sense
järkevä sensible
   
Verbit Verbs
harkita to consider
ottaa huomioon to take into consideration
miettiä to reflect
tajuta to realize
olettaa to assume
muistaa to remember
unohtaa to forget
keskittyä to concentrate
   
Muut Other
lahjakkuus talent
lahjakas talented
kyky ability
kasvomuisti memory for faces
muisti / muisto memory
tieto knowledge
johtopäätös conclusion
oletus assumption
ajatus thought
harkittu mielipide considered opinion