Words ending in -ja/-jä

A lot of verbs, in Finnish as well as in English, have a derivate that means a person doing the thing the verb describes. In English the ending for this is often -er (for example: to play -> player). In Finnish the ending is often -ija, or -ja.

1. -IJA words:

The verb In English The person In English
emännöidä to manage the household emännöitsijä housekeeper
ihailla to admire ihailija admirer
hallita to govern hallitsija ruler
harhailla to wander harhailija wanderer
hulinoida to be unruly hulinoitsija hooligan
huomioida to observe huomioitsija observer
julkaista to publish julkaisija publisher
kapinoida to rebel kapinoitsija rebel
katsella to look katselija spectator
keräillä to collect keräilijä collector
kokeilla to try kokeilija experimenter
kulkea to move jalankulkija pedestrian
kuulla to hear kuulija hearer
kuunnella to listen kuuntelija listener
kylpeä to bathe kylpijä bather
käydä to visit kävijä visitor / frequenter
lasketella to go down hills laskettelija downhill skier
luennoida to lecture luennoija lecturer
luistella to skate luistelija skater
lukea to read lukija reader
lähteä to leave lähtijä person leaving
matkailla to travel matkailija traveller
opiskella to study opiskelija student
pestä to wash pesijä washerwoman / laundress
pyrkiä to strive (for) pyrkijä applicant
pyöräillä to cycle pyöräilijä cyclist
runoilla to write poetry runoilija poet
suositella to recommend suosittelija referee
tarjoilla to serve tarjoilija waiter
tehdä to do / to make tekijä doer / maker
telttailla to camp telttailija camper
tupakoida to smoke tupakoija smoker
urheilla to sport urheilija athlete
valita to choose valitsija selector / voter
vietellä to seduce viettelijä seducer
viljellä to cultivate maanviljelijä farmer
vitkastella to dawdle vitkastelija dawdler
voimistella to to gymnastics voimistelija gymnast

2. -JA words:

The verb In English The person In English
ajaa to drive ajaja driver
ampua to shoot ampuja shooter
asentaa to fit / to install asentaja mechanic
avata to open avaaja opener
esiintyä to perform esiinty performer
hiihtää to ski hiihtä skier
hitsata to weld hitsaaja welder
hoitaa to take care hoitaja caretaker
holhota to guard holhooja guardian
ilmoittaa to advertise ilmoittaja advertiser
johtaa to lead johtaja leader
järjestää to organize järjestä organizer
kahlata to wade kahlaaja wader
kalastaa to fish kalastaja fisherman
katsoa to watch katsoja viewer
kerjätä to beg kerjää beggar
kertoa to tell kertoja narrator
kiristää to blackmail kiristä blackmailer
korjata to repair korjaaja repairman
kuljettaa to transport kuljettaja transportdriver
kuristaa to strangle kuristaja strangler
käyttää to use käyttä user / operator
kääntää to translate kääntä translator
lahjoittaa to donate lahjoittaja donor
lentää to fly lentä pilot
loukata to hurt loukkaaja violator
luoda to create luoja creator
matkustaa to travel matkustaja traveller
myydä to sell myy seller
ostaa to buy ostaja buyer
palvoa to worship palvoja worshipper
parantaa to make better parantaja healer
pelata to play pelaaja player
perustaa to found perustaja founder
pettää to betray pettä betrayer
piirtää to draw piirtä drawer
povata to tell fortune povaaja fortune-teller
puoltaa to support puoltaja supporter
rakastaa to love rakastaja lover
saada to receive saaja receiver
selostaa to commentate selostaja commentator
siivota to clean siivooja cleaner
suomentaa to translate (to Finnish) suomentaja translater (to Finnish)
säästää to save säästä saver
opettaa to teach opettaja teacher
tarkastaa to inspect tarkastaja inspector
teloittaa to execute teloittaja executioner
tiskata to wash dishes tiskaaja dish-washer
toimittaa to report toimittaja reporter / journalist
tuoda to bring tuoja bringer (of a message)
uudistaa to reform uudistaja reformer / innovator
valmentaa to coach valmentaja coach / trainer
vastata to answer vastaaja respondent / defender
viedä to bear vie bearer (of a message)
väärentää to forge väärentä forger
äänittää to record äänittä recorder


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -ija Plural -ija Singular -ja Plural -ja
Nominative opiskelija opiskelijat opettaja opettajat
Partitive opiskelijaa opiskelijoita opettaja opettajia
Genitive opiskelijan opiskelijoiden opettajan opettajien
Inessive opiskelijassa opiskelijoissa opettajassa opettajissa
Elative opiskelijasta opiskelijoista opettajasta opettajista
Illative opiskelijaan opiskelijoihin opettajaan opettajiin
Adessive opiskelijalla opiskelijoilla opettajalla opettajilla
Ablative opiskelijalta opiskelijoilta opettajalta opettajilta
Allative opiskelijalle opiskelijoille opettajalle opettajille
Essive opiskelijana opiskelijoina opettajana opettajina
Translative opiskelijaksi opiskelijoiksi opettajaksi opettajiksi
Abessive opiskelijatta opiskelijoitta opettajatta opettajitta