Language

Finnish English
Kielioppi Grammar
adjektiivi adjective
adverbi adverb
attribuutti attribute
apuverbi auxiliary verb
kirjain letter (A, B, C)
vertaus, metafora metaphore
yksikkö singular
oikeinkirjoitus spelling
tavu syllable
synonyymi synonym
lause sentence
lauseke clause
klisee cliché
konsonantti consonant
nasaaliäänne nasal
nenä-ääni nasal
substantiivi noun
monikko plural
etuliite prefix
pronomini pronoun
verbi verb
sanasto vocabulary
vokaali vowel
sana word
   
Kielet Languages
vieraat kielet foreign languages
keinotekoinen kieli artificial language
tietokonekieli computer language
mehiläisten kieli the language of bees
morseaakkoset Morse
viittomakieli sign language
slangi slang
murre dialect