Words ending in -kko/-kkö

Finnish has a fairly big group of words that end in -kko or -kkö. They can come from verbs, adjectives or nouns.

The base word In English The -kko word In English
aalto wave aallokko swell / surf
aste degree asteikko scale
emä dam emakko sow
fyysinen physical fyysikko physicist
graafinen graphic graafikko graphic designer
heinä hay heinikko meadow
hupsu foolish hupakko scatterbrained (girl)
hylly shelf hyllykkö shelving
häiritä to disturb häirikkö lout / troublemaker
kari rock karikko range of rocks
karja cattle karjakko milkmaid / dairymaid
kapea narrow kapeikko narrow pass
keramiikka pottery keraamikko ceramics
klassinen classical klassikko a classic
koominen comical koomikko comedian
kostea damp / moist kosteikko oasis
kyyninen cynical kyynikko cynic
maallinen earthly maallikko layman
malja bowl maljakko vase
matala low matalikko shoal / shallow
matemaattinen mathematical matemaatikko mathematician
musiikki music muusikko musician
naula nail naulakko coat rack
neuroottinen neurotic neurootikko neurotic (person)
nurmi grass nurmikko lawn
otsa forehead otsikko headline / title
pensas bush pensaikko thicket of bushes
rytö "a fallen tree" rytikkö thicket, copse
poleeminen polemic poleemikko polemic (person)
poliittinen political poliitikko politician
puisto park puistikko small park
päällinen covering päällikkö chief / commander
rapa mud rapakko mud hole
ruoho grass ruohikko lawn
satiirinen satirical satiirikko satirist
skeptinen skeptical skeptikko sceptic (person)
tekninen technical teknikko technician
teoreettinen to theoretical teoreetikko theorist
tiheä thick / dense tiheikkö thicket
väli gap välikkö corridor / passage


It's possible to put the -kko suffix to nearly all tree kinds, and thus specify what kind of trees a wood is made out of.

The base word In English The -kko word In English
haapa aspen haavikko aspen wood
kuusi spruce, fir kuusikko spruce wood
paju willow pajukko willow wood
leppä alder lepikkö alder wood
koivu birch tree koivikko birch wood
mänty pine tree männikkö pine wood
metsä forest metsikkö wood


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -kko Plural -kko Singular -kkö Plural -kkö
Nominative naulakko naulakot päällikkö päälliköt
Partitive naulakkoa naulakkoja päällikköä päällikköjä
Genitive naulakon naulakkojen päällikön päällikköjen
Inessive naulakossa naulakoissa päällikössä päälliköissä
Elative naulakosta naulakoista päälliköstä päälliköistä
Illative naulakkoon naulakkoihin päällikköön päällikköihin
Adessive naulakolla naulakoilla päälliköllä päälliköillä
Ablative naulakolta naulakoilta päälliköltä päälliköiltä
Allative naulakolle naulakoille päällikölle päälliköille
Essive naulakkona naulakkoina päällikkönä päällikköinä
Translative naulakoksi naulakoiksi päälliköksi päälliköiksi
Abessive naulakotta naulakoitta päälliköttä päälliköittä