Mass media

Finnish English
Lehdet Papers
päivälehti daily newspaper
aikakauslehti magazine
jakelu distribution
levikki circulation
toimitus editorial office
toimittaja journalist
lehtimies pressman
kirjeenvaihtaja correspondent
pääkirjoitus leading article
pakina light article
pakinoida to write causeries
pakinoija columnist
sarjakuvat comics
   
Televisio ja radio Television and radio
televisionkatsoja viewer
kuuluttaja announcer
juontaja presenter
selostaja commentator
tuottaja producer
haastattelija interviewer
haastateltava interviewee
tallentaa to record
äänittää to tape-record
nauhoittaa to pre-record
jakso series
teksti-tv teletext
kaapeli-tv cable television
maksu-tv pay-tv
kanava channel
näkyvyysalue coverage area
videonauhuri VCR
radiokuuntelija listener
kuunnelma radio play
taajuus frequency