Verb rections

1. What are they?

"Verb rections" is a term that comes from Finnish and doesn't really have an English translation. A similar thing exists in English, but it hasn't really got a name. Basically, it means that certain verbs will have to be used with a certain form of the words connected to it.

An example in English:
to look at,
to look for,
to look in,
to look out for,
to look out and
to look like.

Finnish uses suffixes to express the English prepositions.
Note: the English translations hereunder are often a bit crappily made. This is done on purpose to ensure that you understand the Finnish sentence construction.
2. When do you use them?

Possible: -sta/-stä or -lta/-ltä

Verb Sentence English
ostaa Ostan ruokaa Lidlistä. I buy food from lidl.
Ostan kalaa torilta. I buy fish from the market.
etsiä Etsin pyörää monesta kaupasta. I search for a bike "from" many shops.
Etsimme lompakkoani pöydältä. We search for the wallet "from" the table.
löytää Löysin pyörän torilta. I found a bike "from" the market.
Löydätkö kirjeen laatikosta? Do you find the letter "from" the box?
lukea Luin lehdestä, että se on ihanaa. I read from the paper that it's a lovely.
Luimme uutisen etusivulta. We read the news from the front page.
katsoa Katson nettisivulta, mikä päivä on. I check from the website what day it is.
Katso sana sanakirjasta! Check the word from the dictionary!
myöhästyä Me myöhästyimme kurssilta. We were late "from" (for) the course.
Oppitunnilta ei saa myöhästyä. One can't be late "from" (for) the lesson.
lainata Keneltä lainasit rahaa? From who did you borrow money?
Lainasimme rahaa pankista. We borrowed money from the bank.
pelastaa Pelastan keittiön repimiseltä. I saved the kitchen from demolishing.
Sankari pelasti minut pulasta. The hero saved me from trouble.Only possible: -sta/-stä

Verb Sentence English
tietää Tiedän paljon Suomen historiasta. I know a lot "from" (about) Finnish history.
puhua Puhutteko minusta?. Do you talk "from" (about) me?
kertoa Kerron hänelle Ranskan matkasta. I tell him "from" (about) the trip to Spain.
jutella Juttelimme asioista. We chatted "from" (about) the things.
keskustella Keskustelemme Suomen politiikasta. We chat "from" (about) Finnish politics.
kirjoittaa Me kirjoitetaan kuninkaasta. We write "from" (about) a king.
sopia Me sovimme tapaamisesta. We agreed "from" (about) meeting.
ilmoittaa Isännöitsijä ilmoitti jostakin. The owner informed "from" (about) sth.
kiittää Hän kiitti hyvästä ruoasta. He thanked "from" (for) the good food.
nauttia Nautimme kesäsäästä. We enjoyed "from" the summer weather.
riippua Se riippuu ilmasta. It depends "from" (on) the weather.
kiinnostua Hän on kiinnostunut sinusta. He's interested "from" (in) you.
pitää Pidän suklaasta. I like "from" chocolate
tykätä Tykkäätkö jäätelöstä? Do you like "from" icecream?
ajatella Mitä sinä ajattelet minusta? What do you think "from" (about) me?
unelmoida Mistä sinä unelmoit? "From" (of) what do you dream?
haaveilla Minä haaveilen omasta yrityksestä. I dream "from" (of) my own business.
huolehtia Minä huolehdin sinusta. I look "from" (after) you.
huolestua Nuoriso huolestuu politiikasta. The youth worries "from" (about) politics.
innostua Nuoriso innostuu blogeista. Youth gets interested "from" (in) blogs.
kilpailla Me kilpailemme mestaruudesta. We compete "from" (for) the title.
koostua Kaikki koostuu atomeista. Everything consists "from" (of) atoms.
kärsiä Hän kärsii kuumasta säästä. He suffers "from" the hot weather.
luennoida Hän luennoi aiheesta. He lectured "from" (about) the subject.
luopua Hän luopui tupakoinnista. He quit "from" smoking.
neuvotella He neuvottelevat yhteistyöstä. The discuss "from" (about) collaboration.
palkita Äiti palkitsi hänet työstänsä. Mom rewarded him "from" (for) this work.
riidellä Me riitelimme jostakin. We argue "from" (about) something.
vakuuttaa Mistä summasta vakuutit autosi? "From" how much did you insure your car?
selvitä Onneksi selvisimme tilanteesta. Luckily we recovered "from" the situation.
vapautua Voiko vesimaksusta vapautua? Can one be freed "from" the water bill?
yllättyä Yllätyimme lahjoista. We were surprised "from" (by) the gifts.Possible: illative (into) or allative (onto)

Verb Sentence English
jäädä Jään kotiin. I stay"into" (at) home.
Lompakko jäi pöydälle. The wallet stayed"onto" (on) the table.
jättää Jätän tämän kirjan sinulle. I leave this book "onto" (with) you.
Jätin kirjat kotiin. I left the books "into" (at) home.
unohtaa Unohdin paperit kotiin. I forgot the papers "into" (at) home.
Unohdit avaimesi pöydälle! You forgot your keys "onto" (on) the table!
päästä Milloin me pääsemme kotiin? When do we get "into" home?
Pääsimme kielen kurssille. We got "onto" (into) the language course.
kiinnittää Kiinnitin taulun seinälle. I attached the painting "onto" (to) the wall.
Kiinnitin heti huomiota häneen. I noticed "into" him right away.

Only possible: illative

Verb Sentence English
liittyä Liittyikö Suomi EU:hun? Did Finland join "into" the EU?
rakastua Rakastuin häneen. I fell in love "into" (with) him.
tutustua Hauska tutustua sinuun! Nice to meet "into" you!
tottua En koskaan totu pimeään talveen. I never get used "into" the dark winter.
käyttää Käytätkö paljon aikaa urheiluun? Do you use lots of time "into" sports?
mahtua Mahdutteko te kaikki tuohon autoon? Do you all fit into that car?
kuulua Mikä ei kuulu joukkoon? What doesn't fit into the group?
vastata Vastaa puhelimeen! Answer "into" the telephone!
erikoistua Petri erikoistui hermokirurgiaan. Petri specialized "into" nerve specialist.
haastaa Haastoin hänet oikeuteen. I sued him "into" the right.
ihastua Roope oli ihastunut Niinaan. Roope had taken a fancy "into" Niina.
kesittyä He keskittyvät naisten oikeuksiin. They focuss "into" (on) women's rights.
kiinnittyä Huomioni kiinnittyy punaiseen autoon. My attention's drawn "into" the red car.
kuolla Hän kuoli syöpään. He died "into" (of) cancer.
luottaa Enemmistö suomalaisista luottaa Kelaan. The öajority of Finns trusts "into" Kela.
nojata Minä nojasin tuoliin ja itkin. I leaned "into" (on) the chair and cried.
osallistua Kartoitukseen osallistuimme vain me. Only we participated "into" the survey.
osua Hän ei osunut maalitauluun. He didn't hit "into" the goal.
perustua Mihin hänen onnistumisensa perustui? "Into" (on) what was his success based?
sairastua Voivat kalat sairastua lintuinfluenssaan? Can fish catch "into" birdflue?
sekoittaa Sekoita sokeri jauhoihin. Mix the sugar into the flour
sisältyä Vesimaksu sisältyy vuokraan. "Into" the rent includes water.
suhtautua Miten hän suhtautui siihen? How did he react "into" (to) it?
suostua Suostun maksamaan korkeinta maksua. I accept "into" paying the high bill.
tarttua Tartun mahdollisuuteen sanoa jotakin. I grasp"into" the opportunity to say sth.
tyytyä Vähempään en tyydy. I won't settle"into" (for) less.
tormätä Auto törmäsi puuhun. The car bumped into the tree.
vaikuttaa Mihin liikunta vaikuttaa? "Into" (to) what affects excercising?
valmistautua Miten valmistautua työelämään? How to prepare "into" (for) the worklife?
vedota Vetoan hänen tunteisiin. I appeal "into" (to) his feelings.
viitata Wikipediaan ei voi viitata! One can't refer "into" (to) Wikipedia!
väsyä Minä väsyin lukemiseen. I got tired "into" (of) reading.
yhtyä Hän yhtyi lauluun. He joined "into" the singing.Possible: -lta/-ltä or -lle (you can choose freely)

Verb Sentence English
maistua Maistuuko tämä sinusta hyvältä? Does this taste good to you?
näyttää Hän näyttää tänään tosi kauniilta. She looks really beautiful today.
kuulostaa Kuulostaa tosi mukavalle! Sounds really great!
tuoksua Tämä ruusu tuoksuu hyvältä. This rose smells good.
haista Täällä haisee kamalalta. It smells horrible over here.Only possible: -ssa/-ssä

Verb Sentence English
epäonnistua Hallitus on epäonnistunut työssään. The government has failed "in" their job.
erehtyä Hän erehtyi pienissä yksityiskohdissa. He was wrong in the small details.
hylätä Hän hylkäsi vaimonsa sateessa. He left his wife in the rain.
julkaista Missä hän julkaisi kirjansa? "In" where did he publish his book?
käydä Minä käyn kaupassa. I visit "in" the shop.
neuvoa Hän neuvoi monessa asiassa. He advised in many things.
onnistua Ruotsi on onnistunut integraatiossa. Sweden has succeeded in integration.
sijaita Missä sijaitsee Springfield? "In" where is Springfield located?
vierailla Pääministeri vieraili Ranskassa. The prime minister visited "in" France.
viihtyä Se viihtyy pimeässä. It feels at home in the dark.
voittaa Hän voitti kilpailussa. He won in the competition.
yöpyä Missä Conan yöpyy? "In" where does Conan spend the night?