Words ending in -nto

Words ending in -nto always have a verb at the base of them. To create a word with the -nto ending, you take the weak stem of the verb and add -nto/-ntö to it.

Verb -nto In English
lausua lausunto statement / report
uskoa uskonto faith
tuottaa tuotanto production
tutkia tutkinto examination
toimia toiminto function
sopia sovinto reconciliation
keksiä keksintö invention
miettiä mietintö report
näyttää näytäntö performance / show
periä perintö interitance / legacy
oppia opinto study / studies
pyrkiä pyrintö aspiration
lukea luento lecture
palkita palkinto award / prize / reward
hallita hallinto management / administration
ravita ravinto nourishment / nutriment
olla olento creature / being
johtaa johdanto introduction
havaita havainto perception / observation
istua istunto session
käyttää käytäntö practice, procedure
asentaa asento position / pose
asua asunto residence / dwelling
kaivaa kaivanto canal
kukkia kukinto blossom
lentää lento flight
tuntea tunto feeling
nauttia nautinto enjoyment / pleasure
toistaa toisinto variation
pyytää pyyntö request
työntää työntö push
täyttää täytäntö fulfilment


These words inflict in all the cases:

Noun case Singular -nto Plural -nto Singular -ntö Plural -ntö
Nominative uskonto uskonnot käytäntö käytännöt
Partitive uskontoa uskontoja käytäntöä käytäntöjä
Genitive uskonnon uskontojen käytännön käytäntöjen
Inessive uskonnossa uskonnoissa käytännössä käytännöissä
Elative uskonnosta uskonnoista käytännöstä käytännöistä
Illative uskontoon uskontoihin käytäntöön käytäntöihin
Adessive uskonnolla uskonnoilla käytännöllä käytännöillä
Ablative uskonnolta uskonnoilta käytännöltä käytännöiltä
Allative uskonnolle uskonnoille käytännölle käytännöille
Essive uskontona uskontoina käytäntönä käytäntöinä
Translative uskonnoksi uskonnoiksi käytännöksi käytännöiksi
Abessive uskonnotta uskonnoitta käytännöttä käytännöittä