Numbers

Cardinal numbers
0 nolla 10 kymmenen 20 kaksikymmentä
1 yksi 11 yksitoista 21 kaksikymmentäyksi
2 kaksi 12 kaksitoista 22 kaksikymmentäkaksi
3 kolme 13 kolmetoista 23 kaksikymmentäkolme
4 neljä 14 neljätoista 24 kaksikymmentäneljä
5 viisi 15 viisitoista 25 kaksikymmentäviisi
6 kuusi 16 kuusitoista 26 kaksikymmentäkuusi
7 seitsemän 17 seitsemäntoista 27 kaksikymmentäseitsemän
8 kahdeksan 18 kahdeksantoista 28 kaksikymmentäkahdeksan
9 yhdeksän 19 yhdeksäntoista 29 kaksikymmentäyhdeksän
10 kymmenen 20 kaksikymmentä 30 kolmekymmentä
           
40 neljäkymmentä 100 sata    
50 viisikymmentä 1000 tuhat    
60 kuusikymmentä 2000 kaksituhatta    
70 seitsemänkymmentä 10000 kymmenentuhatta    
80 kahdeksankymmentä 100000 satatuhatta    
90 yhdeksänkymmentä 200000 kaksisataatuhatta    


Ordinal numbers
Finnish English Finnish English
ensimmäinen first yhdestoista eleventh
toinen second kahdestoista twelfth
kolmas third kolmastoista thirteenth
neljäs fourth neljästoista fourteenth
viides fifth viidestoista fifteenth
kuudes sixth kuudestoista sixteenth
seitsemäs seventh seitsemästoista seventeenth
kahdeksas eighth kahdeksastoista eighteenth
yhdeksäs ninth yhdeksästoista nineteenth
kymmenes tenth kahdeskymmenes twentieth
       
kahdeskymmenesensimmäinen twenty-first    
kahdeskymmenestoinen twenty-second    
kahdeskymmeneskolmas twenty-third    
kahdeskymmenesneljäs twenty-fourth    
kahdeskymmenesviides twenty-fifth    
kahdeskymmeneskuudes twenty-sixth    
kahdeskymmenesseitsemäs twenty-seventh    
kahdeskymmeneskahdeksas twenty-eighth    
kahdeskymmenesyhdeksäs twenty-ninth    
kolmaskymmenes thirtieth    
kolmaskymmenesensimmäinen thirty-first    

 

When to use these?
Finnish English
Tänään on kolmaskymmenes joulukuuta Today is the 30th of December
Ensimmäinen maailmansota First world war


Names of the numbers (used in e.g. busses: bus number 1)
Finnish English
nolla number zero
ykkönen number one
kakkonen number two
kolmonen number three
nelonen number four
viitonen number five
kuutonen number six
seitsemäinen (seiska) number seven
kahdeksainen(kasi) number eight
yhdeksäinen (ysi) number nine
kymmenen (kymppi) number ten
satanen number hundred

When to use these?
The number three tram is the "kolmonen".
When you are ON the tram, you are "kolmosella".
A magazine has the title "7" and is called "seiska".
A '93 car is an "ysi kolmonen" when buying spare parts.
The "106" bus is the "sata kuutonen".


Genitive, illative and partitive forms of the cardinal numbers
No. Genitive Illative Partitive
1 yhden yhteen yhtä
2 kahden kahteen kahta
3 kolmen kolmeen kolmea
4 neljän neljään neljää
5 viiden viiteen viittä
6 kuuden kuuteen kuutta
7 seitsemän seitsemään seitsemää
8 kahdeksan kahdeksaan kahdeksaa
9 yhdeksän yhdeksään yhdeksää
10 kymmenen kymmeneen kymmentä
11 yhdentoista yhteentoista yhtätoista
20 kahdenkymmenen kahteenkymmeneen kahtakymmentä
100 sadan sataan sataa
1000 tuhannen tuhanteen tuhatta

When to use these?
Finnish English
Yhden miehen elämä. One man's life.
Yhteen vai erilleen? together or apart?
En ole käynyt siellä kahteen vuoteen. I haven't been there for two years.
Menen kolmeen kauppaan. I go to the three shops.
Neljää viidestä koneesta vakoillaan spyware. Four out of five computers are spied on.
Miltei kolme tuhatta ruotsalaista kateissa. Almost three-thousand Swedes missing.
Olin kahden ystäväni kanssa kahvilla. I was with two friends in the café.
Se maksaa seitsemästä yhdeksään markkaa. It costs from seven to nine marks.


Genitive, illative and partitive forms of the ordinal numbers
No. Genitive Illative Partitive
1st ensimmäisen ensimmäiseen ensimmäistä
2nd toisen toiseen toista
3rd kolmannen kolmanteen kolmatta
4th neljännen neljänteen neljättä
5th viidennen viidenteen viidettä
6th kuudennen kuudenteen kuudetta
7th seitsemännen seitsemänteen seitsemättä
8th kahdeksannen kahdeksanteen kahdeksatta
9th yhdeksännen yhdeksänteen yhdeksättä
10th kymmenennen kymmenenteen kymmenettä
11th yhdennentoista yhdenteentoista yhdettätoista
20th kahdennenkymmenennen kahdenteenkymmenenteen kahdettakymmenettä
100th sadannen sadanteen sadatta
1000th tuhannennen tuhannenteen tuhannetta

When to use these?
Finnish English
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille To first year's students
Toisen ystäväni jalkapallo on hukassa. My second friend's football is lost.
Päivästä toiseen From a day to the second (the next)
Rakastan ensimmäistä poikaani eniten. I love my first son the most.