The partitive plural

1. Use

1.1. To express the subject in an existential sentence
Finnish English
Torilla on ihmis. There are people on the market square.
Kirjastossa on opiskelijoita. There are students in the library.

Existential sentences are sentences that start with a location.


1.2. To express the object
Finnish English
Opiskelijat lukevat kirjoja. Students read books.
Ihmiset ostavat mansikoita. People buy strawberries.

1.3. To expess distance
Finnish English
Hän käveli kymmen kilometre. He walked tens of kilometers.
Hän näki tuhansia kauniita naisia. he saw thousands of beautiful women.

1.4. To express time
Finnish English
Hän on ollut Suomessa vuosia. She's been in Finland for years.
Hän oli sairaslomalla kuukausia. He was off sick for months.

1.5. To express quality or qualities
Finnish English
Tytöt ovat kauniita. The girls are beautiful.
Kalat olivat tuoreita. The fish were fresh.

1.6. To express the complement in a sentence with a plural subject
Finnish English
Me olemme väsyneitä. We are tired.
Naiset olivat kauniita. The women were beautiful.2. Some exceptions where you NEVER use the partitive plural


With words that are always plural

Finnish Engish
Silmälasit ovat uudet. The glasses are new.
Hiukset ovat pitkät. The hairs are short.

With things that come in pairs

Finnish Engish
Kengät ovat märät. The shoes are wet.
Piilolinssit ovat kalliit. The contact lenses are expensive.

With paired bodyparts

Finnish Engish
Jalat ovat kylmät. The feet are cold.
Kädet ovat lämpimät. The hands are warm.
Silmät ovat siniset. The eyes are blue.
Korvat olivat isot. The ears were big.
Posket olivat punaiset. The cheeks were red.3. Formation

3.1. General rule: the plural is indicated by the plural marker -i-, which appears with the case ending. This ending can be -ia/-iä, -ita/-itä or -ja/-jä. The rules described hereunder are just the ones for words of two syllables, longer words have a seperate set of rules!
Singular Plural
Kaupassa on radio. Kaupassa on radioita
Koulussa on lapsi. Koulussa on lapsia.
Kaupassa on omena. Kaupassa on omenoita.
Kotona on lasi. Kotona on laseja.

3.2. Words ending in o, u, ö or y: add -ja/-jä
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
talo taloja tyttö tyttö katu katuja
hylly hylly pöllö pöllö tyyny tyyny
pallo palloja sato satoja aamu aamuja


3.3. Words ending in -a
3.3.1. Words of two syllables, with e, i or a in the first syllable and -a as endletter: -a -> -oja
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
sana sanoja kissa kissoja marja marjoja
hinta hintoja kirja kirjoja terva tervoja
kala kaloja leija leijoja teema teemoja

3.3.2. Words with o or u in the first syllable and -a as endletter: -a -> -ia
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
koira koiria muna munia kuha kuhia
kukka kukkia loma lomia kooma koomia
tukka tukkia oja ojia tumma tummia

3.4. Words ending in -ä: -ä -> -iä
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
kynä kyn isä is metsä mets
päivä päiv kesä kes leipä leip
ikä ik emä em kylmä kylm

3.5. Words ending in -i
3.5.1. New words ending in -i: i becomes -eja
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
pankki pankkeja posti posteja banaani banaaneja
äiti äitejä kaupunki kaupunkeja tomaatti tomaatteja
tyyli tyylejä bussi busseja tiimi tiimejä

3.5.2. Old words ending in -i: -i- stays + -a
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
järvi järv suuri suuria kieli kiel
meri mer kivi kiv tuli tul
sieni sien suomi suomia uni unia

3.6. Words whose stem ends in a double vowel: second vowel -> -i
Nominative Stem Partitive Nominative Stem Partitive
maa maa- maita kuu kuu- kuita
huone huonee- huoneita perhe perhee- perheitä
vapaa vapaa- vapaita vaate vaattee- vaatteita
suu suu- suita sää sää- itä

3.7. Words ending in a consonant: use the inflectional stem as basis for the plural form
Nominative Stem Partitive Nominative Stem Partitive
mies miehe- mieh kaunis kaunii- kauniita
kallis kallii- kalliita rakas rakkaa- rakkaita
taivas taivaa- taivaita olut olue- oluita
onneton onnettoma- onnettomia keskus keskukse- keskuksia

Look also at the seperate page for the partitive plural of words ending in a consonant


3.8. Diphtongs ie, uo, yö: first vowel gets dropped
Nominative Partitive Nominative Partitive Nominative Partitive
tie teitä työ itä suo soita
öitä vyö itä