The passive imperfect

1. Use

The passive is used extensively in Finnish. It corresponds to the English "one", the German "man", and the French "on" passive. It refers to actions by an unspecified person or persons.

Example:
Niin sanottiin lehdessä
= It was said in the newspaper
Example:
Ruotsia puhuttiin suomessa.
= Swedish was spoken in Finland.


2. Formation

2.1. Verb type 1: weak stem + ttiin

The weak stem is the stem you get by taking the minä-form of any verb and removing the final -n.

Verb Weak stem Passive imperfect
sanoa sano- sanottiin
nukkua nuku- nukuttiin
lähteä lähde- lähdettiin

If the weak stem of a verb type 1 verb ends in an -a/-ä, the -a- is replaced by -e-.

Verb Weak stem Passive imperfect
ostaa osta- ostettiin
lentää lennä- lennettiin


2.2. Verb type 2 and 3: infintive's stem + tiin

The infinitive's stem is the stem you get by removing the last two letters of verb type 2 and 3.

Verb Infinitive's stem Passive imperfect
tehdä teh- tehtiin
juoda juo- juotiin
olla ol- oltiin
pestä pes- pestiin
mennä men- mentiin


2.3. Verb type 4, 5 and 6: infintive's stem + ttiin

The infinitive's stem is the stem you get by removing the last two letters of verb type 4, 5 and 6.

Verb Infinitive's stem Passive imperfect
haluta halu- haluttiin
tarvita tarvi- tarvittiin
rohjeta rohje- rohjettiin


3. Negative passive imperfect

Form this by taking the positive passive imperfect and removing the -iin. Behind the one or two t's you have left then, add an u or an y, depending on vowel harmony. In front of this word construction you of course have to add "ei"

Passive imperfect Negative
nukuttiin ei nukuttu
lennettiin ei lennetty
juotiin ei juotu
oltiin ei oltu
haluttiin ei haluttu
tarvittiin ei tarvittu
rohjettiin ei rohjettu


3. Examples

Helsinki perustettiin vuonna 1550 Vantaanjoen suulle. Helsingin perusti Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa. Vuonna 1812 Helsingistä tehtiin pääkaupunki. Vuonna 1952 Helsingissä pidettiin olympialaiset.

- Olisi hauska tietää, miten suomea opetettiin 1700-luvulla.
- Suomea ei opetettu 1700-luvulla. Kouluissa opetettiin vain ruotsia ja latinaa.

- Syötiinkö Suomessa aikaisemmin paljon lihaa?
- Ei, ei syöty.

- Soitettiinko minulle pankista?
- Ei, ei soitettu.