The plusquamperfect

1. Use

In English: "I had worked", "We had failed", "He had forgotten"


2. Formation

2.1. Affirmative plusquamperfect

Conjugation of the olla-verb in imperfect tense + main verb in the -nut/nyt, -neet form (= past participle = the same form as for the negative imperfect).

Verb type 1

Verb type 2

Ostaa Kysyä Juoda Syödä
minä olin ostanut minä olin kysynyt minä olin juonut minä olin syönyt
sinä olit ostanut sinä olit kysynyt sinä olit juonut sinä olit syönyt
hän oli ostanut hän oli kysynyt hän oli juonut hän oli syönyt
me olimme ostaneet me olimme kysyneet me olimme juoneet me olimme syöneet
te olitte ostaneet te olitte kysyneet te olitte juoneet te olitte syöneet
he olivat ostaneet he olivat kysyneet he olivat juoneet he olivat syöneet
       

Verb type 3

Verb type 4

Olla Päästä Tavata Pelätä
minä olin ollut minä olin päässyt minä olin tavannut minä olin pelännyt
sinä olit ollut sinä olit päässyt sinä olit tavannut sinä olit pelännyt
hän oli ollut hän oli päässyt hän oli tavannut hän oli pelännyt
me olimme olleet me olimme päässeet me olimme tavanneet me olimme pelänneet
te olitte olleet te olitte päässeet te olitte tavanneet te olitte pelänneet
he olivat olleet he olivat päässeet he olivat tavanneet he olivat pelänneet
       

Verb type 5

Verb type 6

Valita Häiritä Rohjeta Valjeta
minä olin valinnut minä olin häirinnyt minä olin rohjennut minä olin valjennut
sinä olit valinnut sinä olit häirinnyt sinä olit rohjennut sinä olit valjennut
hän oli valinnut hän oli häirinnyt hän oli rohjennut hän oli valjennut
me olimme valinneet me olimme häirinneet me olimme rohjenneet me olimme valjenneet
te olitte valinneet te olitte häirinneet te olitte rohjenneet te olitte valjenneet
he olivat valinneet he olivat häirinneet he olivat rohjenneet he olivat valjenneet


2.2. Negative plusquamperfect

Conjugation of the negative verb + ollut/olleet + main verb in the -nut/nyt, -neet form (= past participle = the same form as for the negative imperfect).

Verb type 1

Verb type 2

Verb type 3

Nukkua Tehdä Riidellä
minä en ollut nukkunut minä en ollut tehnyt minä en ollut riidellyt
sinä et ollut nukkunut sinä et ollut tehnyt sinä et ollut riidellyt
hän ei ollut nukkunut hän ei ollut tehnyt hän ei ollut riidellyt
me emme olleet nukkuneet me emme olleet tehneet me emme olleet riidelleet
te ette olleet nukkuneet te ette olleet tehneet te ette olleet riidelleet
he eivät olleet nukkuneet he eivät olleet tehneet he eivät olleet riidelleet