The press

Finnish English
lehdistötilaisuus press conference
lehdistötiedote press release
roskalehdistö gutter press
sensaatiolehdistö yellow press
journalismi journalism
tutkiva journalismi investigative journalism
lehtimies / lehtinainen / toimittaja journalist
   
Toimituskunta Editorial staff
päätoimittaja editor
artikkelitoimittaja features editor
urheilutoimittaja sports editor
kuvittaja illustrator
valokuvaaja photographer
pakinoitsija columnist
taidearvostelija art critic
kirjeenvaihtaja correspondent
avustaja contributor
vapaa toimittaja freelance journalist
tekstitoimittaja copy editor
   
Sanomalehti Newspaper
päivälehti daily newspaper
laatulehti quality paper
massalehti popular paper
iltapäivälehti tabloid
paikallislehti local paper
ilmaisjakelulehti free local paper
aikakauslehti magazine
sarjakuvalehti comics
muotilehti fashion magazine
naistenlehti women's magazine
levikki circulation
lukijakunta readership