Punctuation

Symbol Finnish English
. piste dot
, pilkku comma
: kaksoispiste colon
; puolipiste semicolon
? kysymysmerkki questionmark
! huutomerkki exclamation point
- viiva dash
/ vinoviiva / kauttaviiva slash
\ kenoviiva backslash
... kolme pistettä / ellipsi ellipsis
(), [], {} sulkeet brackets
´, ', ", «, ” lainausmerkit quotation marks
@ ät-merkki / taksamerkki the at sign
# ristomerkki / risuaita hash, the number sign
° asteen merkki degree symbol
* asteriksi asteriks
& et-merkki ampersand
% prosenttimerkki percent
§ pykälämerkki section sign
| pystyviiva / putkimerkki vertical bar
~ tilde / aaltoviiva tilde