Religions

Finnish English
Uskonnollinen Religious
uskonnonvapaus freedom of religion
uskovainen devout
jumalankieltäjä atheist
hengellinen sacred
kristinusko Christianity
kristitty Christian
islaminusko Islamic religion
muslimi Muslim
buddhalaisuus Buddhism
hindulaisuus Hinduism
katolilainen Catholic
katolinen kirkko Catholic church
kreikkalaiskatolinen Greek Catholic
protestantti Protestant
pakana heathen
pakanallinen heathenish
lahko sect
jumala god
epäjumala idol
jumalanpilkka blasphemy
Jumalan kiitos! thank God!
jumaluusoppi theology
palvoa to worship
rukoilla Jumalaa to pray to God
temppeli temple
moskeija mosque
kirkko church
pyhimys / hurskas saint
autuas blessed
rukous prayer
siunata to bless
siunaus blessing
synti sin
syntinen sinful
kiusaus temptation
vastustaa kiusausta to resist temptation
helvetti hell
paratiisi paradise
piru devil
pirullinen satanic
taikauskoinen superstitious
   
Jumalanpalvelus Church service
raamattu Bible
raamatullinen biblical
ylösnousemus resurrection
ristiinnaulitseminen crucifixion
opetuslapsi disciple
vanha testamentti Old Testament
uusi testamentti New Testament
profeetta prophet
virsi hymn
veisata virsiä to sing hymns
saarnata to deliver a sermon
saarna sermon
pastori pastor
kaste christening
konfirmaatio confirmation
rippikoulu confirmation school
pyhä ehtoollinen sacred Holy Communion
vihkiäiset wedding ceremony
hautajaiset funeral
   
Seurakunta Congregation
kirkollinen ecclesiastic
kirkollisverotus church taxation
kirkkoneuvosto church council
kirkkovaltuusto parish council
käydä kirkossa to go to church
kappeli chapel
saarnatuoli pulpit
alttari altar
sakasti sacristy
pappi minister
naispappi woman minister
luostari convent
rovasti dean
kirkkoherra priest
kirkkoherranvirasto church registry office
piispa bishop
arkkipiispa archbishop
suntio verger
kappalainen chaplain
lukkari parish clerk
kanttori cantor