School

Finnish English
koulu school
opiskelija student
lukiolainen high schooler
opettaja teacher
kasvattaja educator
rehtori principal
dekaani dean
   
Koulun tarvikkeet Necessities in school
mustataulu blackboard
liitu chalk
koulukirja studybook
paperi paper
mustekynä pen
lyijykynä pencil
pyyhekumi eraser
teroitin pencil-sharpener
penaali pencil case
laskin calculator
   
Aiheet Subjects
historia history
kemia chemistry
matematiikka maths
biologia biology
taloustieto economics
englanti English
fysiikka physics
musiikki music
maantieto geography
äidinkieli Finnish (mothertongue)
   
Verbit Verbs
opettaa to teach
kouluttaa to educate
muistaa to remember
unohtaa to forget
oppia to learn
opiskella to study
kirjoittaa to write
kuunnella to listen
lukea to read
tutkia to examine
luennoida to lecture
valmistua to graduate
   
Koulut Schools
päiväkoti kindergarten
leikkikoulu playschool
esikoulu kindergarten
alkeiskoulu primary school
yhtenäiskoulu / peruskoulu comprehensive school
oppikoulu grammar school
kansalaiskoulu secondary modern
yksityiskoulu independent school
oppilaitos academy
sisäoppilaitos boarding school
lukio senior secondary school
ammattikoulu trade/vocational school
yhteiskoulu co-educational (mixed) school
yliopisto university
tiedekunta faculty