Expressions during a speech

Introducing your first point
Aloittaakseni, haluaisin ensin puhua... To begin with, I'd like to say...
Ihan ensiksi... As a starting point...
Ensimmäiseksi... Firstly...
Aluksi... To begin with...
Ensimmäisenä asiana... As a first point...
   
Clarifying
Tarkoitan... I mean...
Toisin sanoen... In other words...
Siis... So...
Eli... To rephrase...
Tarkoitatko sinä että... Do you mean, that...
Tarkoitatko oikeasti että...? Do you really mean, that...
   
Referring to what you said earlier
Kuten sanoin alussa... As I said in the beginning...
Kuten jo sanoin... As I already said...
Kuten mainitsin edellä... As I mentioned earlier...
Kerroin sinulle hetki sitten, että... I told you a moment ago, that...
Kuten sanottu... As has been said...
Niin kuin oli jo puhetta... As has been said...
Niin kuin sanoin (jo) aiemmin... As I said earlier (already)...
Niin kuin Pekka (jo) sanoi (aiemmin)... As Pekka said (earlier already)...
   
Adding
Lisäksi... Moreover...
Toinen asia on... Another thing is...
Myös... Also...
Ja sitten vielä... And still...
Vielä yksi asia... Still one thing...
Vielä halusin ottaa esille... I still would like to explain...
Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä... Last but not least...
   
Returning to the topic
Joka tapauksessa... Anyway...
Missä olinkaan? Where was I?
Palatakseni aiheeseen... To return to the topic...
Kuten olin sanomassa... As I was saying...
Mitä olin sanomassa? What was I saying?
   
Summarizing
Yhteenvetona, olemme nyt käyneet läpi... As an overview, we have now gone through...
Lyhyesti asian voi siis sanoa... In short, this can be explained as...
Lopuksi... Finally...
Jos tämä nyt vedetään yhteen... If we draw a conclusion from this...
Kaiken kaikkiaan siis... So, all in all,...
Vielä halusin ottaa esille... I still would like to explain...
Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä... Last but not least...