The translative

1. Use

1.1. The result of some transition or change of state
Finnish English
Ilma muuttui kylmäksi. The weather turned cold.
Aika kävi pitkäksi. Time dragged on ("the time became long").
Maalaa se punaiseksi! Paint it red!
Se muuttui vedeksi. It turned into water.
Sivut muuttuivat kirjaksi. The pages turned into a book.
Hän kasvoi pitkäksi. He grew tall.
Terveeksi! Get well!
Hän joutui vangiksi He was imprisoned ("he ended up as a prisoner").

1.2. Move into some new property of being
Finnish English
Pääsin ylioppilaaksi vuonna '80. I became a graduate in the year 1980.
Hän opiskelee toimittajaksi. She studies to be a journalist.
Roope tuli Bodomin kitaristiksi. Roope became Bodom's new guitarist.
Hän valmistui insinööriksi. He graduated as an engineer.

1.3. With languages
Finnish English
Minä käännän sen suomeksi. I translate it to Finnish.
Sano se suomeksi! Say it in Finnish!
Kuinka sanotaan viroksi "kirja"? How do you say "kirja" in Estonian?

1.4. Express time by which something happens or is due to happen
Finnish English
Minä menen kesäksi Suomeen. I go to Finland for the summer.
Matkustatteko te kotiin jouluksi? Do you travel home for Christmas?
Täytyy olla valmis keskiviikoksi! Has to be ready by Wednesday!
Vien sen kotiin viikonlopuksi. I'll take it home for the weekend.

1.5. Express intended duration of time
Finnish English
Matkustan Lappiin viikoksi. I travel to Lapland for a week.
Menen Suomeen kolmeksi vuodeksi. I go to Finland for three years.
Hän lähti kaupungille pariksi tunniksi. He went into town for a couple of hours.

1.6. With fixed expressions
Finnish English Finnish English
anteeksi sorry aluksi in the beginning
lopuksi in the end ensiksi first
viimeksi lastly toiseksi secondly
onneksi luckily velaksi as a loan

1.7. Certain phrases
1.7.1. luulla + partitive + translative
Finnish English
Kaikki luulivat naista jo kuolleeksi. Everyone thought that the woman was dead.
Hän luuli Annaa Maijaksi. He took Maija for Anna.

1.7.2. sanoa + partitive + translative
Finnish English
Hän sanoi minua itsekkääksi. He called me selfish.
Minä sanoin hän valehtelijaksi. I called him a liar.

1.7.3. nimittää + partitive + translative
Finnish English
Hän nimittää Kaita Kaitsuksi. He called Kai Kaitsu.
Minä nimitän Erkkiä Egeksi. I call Erkki Ege.

1.7.4. väittää + partitive + translative
Finnish English
Pekka väitti Mattia valehtelijaksi. Pekka swore that Matti was a liar.

1.7.5. kutsua + partitive + translative
Finnish English
Kastejuhla, jota kutsutaan konfirmaatioksi. The Holy Communion, called ”confirmation”.
Häntä kutsutaan Sakuksi. He is called Saku.


2. Formation

The translative ending is -ksi. In the singular, it is added to the weak stem of the word (the same stem to which you add the -n for the genitive). In the plural, it is added to the plural stem (the stem to which you add the -ssa for the plural inessive).

Word Weak stem Singular translative Plural stem Plural translative
jalka jala- jalaksi jaloi- jaloiksi
talo talo- taloksi taloi- taloiksi
vene venee- veneeksi venei- veneiksi
pankki panki- pankiksi pankei- pankeiksi
poika poja- pojaksi poji- pojiksi
varas varkaa- varkaaksi varkai- varkaiksi
tyyny tyyny- tyynyksi tyynyi- tyynyiksi


3. The ending is -kse- before a possessive suffix

Finnish English
kävelläkseni (in order for) me to walk
kävelläksesi (in order for) you to walk
kävelläksensä (in order for) him/her to walk
kävelläksemme (in order for) us to walk
kävelläksenne (in order for) you to walk
kävelläksensä (in order for) them to walk
   
Lähdin etelään levätäkseni. I left to the south (in order) to rest.
Ihminen syö elääkseen. A person eats (in order) to live.
Tulin Suomeen oppiakseni suomea. I came to Finland (in order) to learn Finnish.4. Special use of the translative

Finnish English
Muistaakseni asia on näin... As far as I remember it's...
Tietääkseni asia on näin... As far as I know it's...
Luullakseni asia on näin... As far as I think it's...
Nähdäkseni asia on näin... As far as I can see it's...
Käsittääkseni asia on näin... As far as I understand it's...
Huomatakseni asia on näin... As far as I have noticed it's...