War

Finnish English
Sota War
sisällissota civil war
ensimmäinen maailmansota first world war
toinen maailmansota second world war
talvisota winter war
jatkosota continuation war
   
Verbit Verbs
sotia to make war
haavoittua to be wounded
kaatua to fall
kuolla to die
voittaa to win
hävitä to lose
piirittää to beseige
valloittaa to conquer
miehittää to occupy
vetäytyä jostakin to withdraw from somewhere
antautua to surrender
torjua hyökkäys to parry an attack
solmia rauha to establish peace
neuvotella to negotiate
   
Aselaji Branch
tykistö artillery
lennosto air force
ilmatorjunta air raid defence
hävittäjä fighter
laivasto marine / navy
miinanraivaus mine clearing
   
Maavoimat Land forces
pioneerijoukot pioneers
pataljoona battalion
divisioona division
komppania company
joukkue squad
esikunta staff
asevelvollisuus national service
siviilipalvelu civil alternative service
siviilipalvelumies conscientious objector
aseistakieltäytyjä draft resister
aseeton palvelu unarmed service
   
Ihmiset People
miinanraivaaja minesweeper
tukialus carrier
alokas recruit
korpraali corporal
kersantti sergeant
vääpeli sergeant-major
sotilasmestari warrant officer
vänrikki second lieutenant
luutnantti first lieutenant
kapteeni captain
majuri major
eversti colonel
kenraali general
ylipäällikkö commander-in-chief
matruusi sailor
pursimies boatswain
kommodori commodore
amiraali admiral
   
Aseet Weapons
pistooli pistol
kivääri rifle
pistin bayonet
konepistooli submachine gun
rynnäkkökivääri assault rifle
konekivääri machine gun
tykki artillery piece
sinko bazooka
käsikranaatti hand grenade
miina mine
pommi bomb
pommitus bombardment
ohjus missile
ydinase nuclear weapon
ydinkärki nuclear warhead
täsmäase weapon of precision
   
Rauha Peace
rauhansopimus peace treaty
rauhanehdot peace terms
rauhanaate pacifism
neuvottelu negotiations
rauhanjärjestö peace organization
aseistariisunta disarmament
liennytys detente
rauhanturvajoukot peace corps
   
Muut Other
kovapanosammunta live ammunition firing
simputus bullying
hävittäjälaiva destroyer ship
sukellusvene submarine
panssarijoukot tank troops
sotainen militant
sotakiihkoilija war fanatic
sotaväki military forces
sotilaallinen military
sotilas soldier
palkkasoturi mercenary
sissi guerilla soldier
taistelu battle
linnoitus fortress
rintama front
taisteluhauta trench
hyökkäys attack
liikekannallepano mobilization
puolustus defence
pääesikunta main headquarters
vetäytyminen retreat
sotilaskuri soldier discipline
sotilaskoti soldier's canteen