Finnish for busy people

Interesting Verbs

Alkaa Aloittaa Ruveta Ryhtyä – Meanings and Rections

Alkaa Aloittaa Ruveta Ryhtyä – Meani…

Aloitan leikin, alan leikkiä, rupean leikkimään, ryhdyn leikkiin. Learn more about the verbs alkaa, aloittaa, ruveta and ryhtyä in this article. We go over what contexts these verbs are used in as well as their rections.