Finnish for busy people

School – Koulu – Finnish Vocabulary

School – koulu in Finnish – is a topic that is pretty important to many. You can find vocabulary for all grades of education in this article.

Finnish English
Koulutyypit School types
aikuiskoulutuskeskus adult education center
aikuislukio high school for adults
ammatillinen aikuiskoulutus professional adult education
ammattikorkeakoulu university of applied sciences
ammattikoulu trade/vocational school
erityisopetus special education
esikoulu (spoken: eskari) preschool
korkeakoulu university
koulu school
koulutus schooling, education
kurssi course
leikkikoulu playschool
lukio high school
oppilaitos academy
peruskoulu primary school
poliisiammattikorkeakoulu police academy
päiväkoti kindergarten
sisäoppilaitos boarding school
yhteiskoulu co-educational school
yksityiskoulu private school
yliopisto university
Ihmiset People
dekaani dean
dosentti docent
kasvattaja educator
koulukäyntiavustaja school attendance assistent
koululainen schoolchild
kouluttaja instructor
lastentarhanopettaja kindergarten teacher
lehtori lecturer
liikunnanopettaja PE teacher
luennoitsija lecturer
luokanvalvoja homeroom teacher
luokkakaveri classmate
opettaja teacher
opiskelija student
oppilas pupil
rehtori principle
seiskaluokkalainen seventh-grader
sijainen substitute
ylioppilas secondary school graduate
yliopisto-opiskelija university student
Koulutarvikkeet School supplies
dokumenttikamera document camera
koulukirja study book
kynä pen
liitu chalk
lyijykynä pencil
laskin calculator
mustataulu, valkotaulu, taulu blackboard, whiteboard, board
oppimateriaalit learning materials
paperi paper
penaali pencil case
projektori, tykki projector
(pyyhe)kumi eraser
ruutupaperi squared paper
sanakirja dictionary
teroitin pencil-sharpener
värikynä colored pencil
Oppiaineet Subjects
biologia biology
elämänkatsomustieto ethics
fysiikka physics (related vocab)
historia history
kemia chemistry (related vocab)
kotitalous domestic science
kuvataide visual arts (related vocab)
käsityö handicraft
liikunta physical education
maantieto geography (related vocab)
matematiikka mathematics (related vocab)
musiikki music
terveystieto health education
toinen kotimainen kieli other official language (Finnish/Swedish)
uskonto religion
vieraat kielet foreign languages
yhteiskuntaoppi social studies
äidinkieli mothertongue
Verbit Verbs
harjoitella to practice
huijata to cheat
kerrata to rehearse
kirjoittaa to write
kouluttaa to educate
kuunnella to listen
kääntää to translate
luennoida to lecture
luntata to copy someone’s answers
muistaa to remember
opettaa to teach
opiskella to study
oppia to learn
selittää to explain
suorittaa tutkinto to finish a degree
tarkistaa to check
tehdä kotitehtävät to do the homework
toistaa to repeat
tutkia to examine
täydentää aukot to fill in the gaps
unohtaa to forget
valmistua to graduate
Yliopistosanasto University vocabulary
essee essay
fuksi first year student (spoken)
jatkotutkinto graduate degree
kandi bachelor thesis
kandidaattitutkinto bachelor’s degree
kirjatentti book-based exam
lisensiaatti licentiate degree
luennoitsija lecturer
luento lecture
luentosali lecture hall
lääketieteellinen laitos medical faculty
maisteritutkinto master’s degree
opintolaina student loan
opiskelijakortti student card
pakollinen kurssi obligatory course
pro gradu master’s thesis
pääaine major
pääsykoe entrance exam
seminaari seminar
sivuaine minor
tentti exam
tenttikirja exam book
tiedekunta faculty
tutkielma term paper
tutkinto degree
tuutori tutor
yliopistotutkinto university degree
vaihto-opiskelija exchange student
vaihtovuosi exchange year
valinnainen kurssi optional course
väitellä to defend your thesis
väitöskirja dissertation
Muita sanoja Other words
jälki-istunto detention
kevätlukukausi spring term
koulukiusaaminen school bullying
kouluruoka school lunch
leirikoulu school camp
lukukausi semester
lukuvuosi academic year
luokka classroom
läksyt homework
oppivelvollisuus compulsory education
syyslukukausi autumn term
tukiopetus tutoring
varhaiskasvatus early childhood education
välitunti recess
ekalla luokalla in the first year of primary school
tokalla luokalla in the second year of primary school

That’s it for school – koulu – vocabulary!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments