Finnish for busy people

Talking about Years – Minä vuonna?

Let’s start talking about years! There is a whole series of possible phrases and constructions that can be utilized to refer to a year, multiple years or a time span of years.

If you’re comfortable with talking about years, how about you also check out our adverbs of time? You should also check out our page on questions of time (eg. Kuinka kauan? Mihin mennessä? Moneltako?). We also have separate pages about the clock, the days of the week and the months.

Questions

Finnish English
Mikä vuosi nyt on? What year is it now?
Minä vuonna tämä tapahtui? What year did this happen?
Minä vuosina työskentelit Suomessa? During what years did you work in Finland?
Mihin vuoteen asti tietyöt jatkuvat? Until what year do the roadworks continue?
Mistä vuodesta lähtien olet opiskellut suomea? Starting from what year have you been studying Finnish?

Talking about years in the past

Finnish English
Ystäväni kuoli viime vuonna. My friend died last year.
Ystäväni kuoli vuosi sitten. My friend died a year ago.
Lapseni syntyi kaksi vuotta sitten. My child was born two years ago.
Opin tämän jo monta vuotta sitten. I learned this many years ago already.
Kävin siellä muutama vuosi sitten. I went there a few years ago.
Olet viime vuosina edistynyt hirveästi. You’ve improved a lot over the last few years.
Kwanta muutti Suomeen toissa vuonna. Kwanta moved to Findland the year before last.
John on asunut Suomessa vuodesta 2017. John has lived in Finland from the year 2017.
Olen asunut Suomessa yhden vuoden. I’ve lived in Finland for a year.
Olen asunut Suomessa kaksi vuotta. I’ve lived in Finland for two years.
Olen asunut Suomessa puolitoista vuotta. I’ve lived in Finland for a year and a half.
Äänestin ennakkoon vuonna 2019. I voted in advance in the year 2019.
Vietin kesät ulkomailla vuosina 2015-2020. I spent the summers abroad in the years 2015-2020.
Paul oppi paljon suomea vuoden aikana. Paul learned a lot of Finnish during the year.
Viime vuoden aikana meillä oli paljon haasteita. During the last year we had a lot of challenges.
Viime vuosien aikana on tapahtunut kaikenlaista. A lot has happened during the last years.
Se on saatu aikaan viiden viime vuoden aikana. It was achieved during the last five years.
Viimeisten viiden vuoden aikana on saatu paljon aikaan. A lot was achieved during the last five years.
Viimeisen parin vuoden aikana asiat ovat parantuneet. Things have gotten better during the last few years.
Siitä on monta vuotta, että tapasimme. It’s been many years since we met.
Näin on ollut viime vuodesta lähtien. That’s how it’s been since last year.

Talking about years in the present

Finnish English
Tänä vuonna on satanut hirveästi lunta. It has snowed a lot this year.
Kävin Ruotsissa 2 kertaa tämän vuoden aikana. I went to Sweden twice during this year.
Haluan laihtua vähän kuluvana vuotena. I want to lose some weight during the current year.
Olen oppinut paljon tämän vuoden aikana. I’ve learned a lot during this year.

Talking about years in the future

Finnish English
Ensi vuonna on presidenttivaalit. The presidential elections are next year.
Vuonna 2050 asumme kaikki toisella planeetalla. In the year 2050 we will all live on a different planet.
Aki valmistuu vuoden päästä. Aki will graduate a year from now.
Aki valmistuu muutaman vuoden päästä. Aki will graduate a coupld of years from now.
Aki valmistuu vuoden kuluttua. Aki will graduate a year from now.
Kari valmistuu kahden vuoden päästä. Kari will graduate two years from now.
Kari valmistuu kahden vuoden kuluttua. Kari will graduate two years from now.
Puolen vuoden kuluttua asiat paranee varmasti. Half a year from now things will definitely get better.
Tulevina vuosina Suomi rikastuu. In the coming years Finland will get richer.
Tulevien vuosien aikana Suomi tuhoutuu. During the coming years Finland will be destroyed.
Hän vihdoin ymmärsi kahden vuoden jälkeen. He finally understood after two years.
Haluan vuoden loppuun mennessä valmistua. I want to graduate by the end of the year.
Hän odotti vuoden loppuun asti. He waited until the end of the year.
Ensi vuoden alkupuolella haen yliopistoon. At the beginning of next year I will apply to university.
Ensi vuoden alussa bussiaikataulut muuttuvat. At the beginning of next year the bus schedules will change.
Ensi vuoden elokuussa päätös tehdään. In August of next year the decision will be made.
Ensi vuoden päätökset ovat ratkaisevia. The decisions of next year will be crucial.
Hän matkustaa vasta ensi vuoden puolella. He will travel only (on the side of) next year.
Se muutetaan kahden vuoden kuluessa. They will change it in two year’s time.

Talking about a time span of years

Finnish English
Hän on ollut ahkera koko vuoden. He’s worked hard the whole year.
Keskustelemme samasta asiasta vuodesta toiseen. We talk about the same thing from year to year.
Paljon on tapahtunut vuoden aikana. A lot has happened during the year.
Tästä on monen vuoden ajan keskusteltu. This has been discussed during many years.
Hän oli kahdessa vuodessa oppinut kaiken. He had learned everything in two years.
Kahden vuoden ajassa ehtii tehdä vaikka mitä. In the course of two years you can do all kinds of things.
Hän on oppinut kaikenlaista vuosien varrella. She has learned all kinds of things over the years.
Vuosien saatossa työttömien määrä on kasvanut. Over the years the amount of unemployed people has grown.
Jari sai sen valmiiksi vajaassa kahdessa vuodessa. Jari finished it in less than two years.
Matkustan joka vuosi kotimaahani. I travel to my home country every year.
Olen kahden vuoden ajan pitänyt lukua asiasta. I have tracked it during the time of two years.
Anna muuttaa Englantiin kahdeksi vuodeksi. Anna moves to England for two years.
Timo on taistellut jo kahden vuoden ajan. Timo has been struggling for two years already.
Asuin Kanadassa vuodesta 1992 vuoteen 1995. I lived in Canada from 1992 to 1995.
Vuosien 2016 ja 2018 välillä ei tapahtunut mitään. Nothing happened between the years 2016 and 2018.
En oppinut mitään näiden vuosien aikana. I didn’t learn anything during those years.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of