Words ending in -nto/-ntö

Words ending in -ntO (the large O means it can be bother -nto and -ntö) usually have a verb at the base of them. A noun ending in -ntO will use the weak stem of the verb. This is not a productive wordtype (aka no new words are made using this pattern), and Finnish contains about 40 words ending in -ntO. Below are the most common ones.

Verb Noun Context Translation
johtaa johdanto Johdanto on ensimmäinen osio. The introduction is the first part.
käyttää käytäntö On hyvä käytäntö palkita ahkeruutta. It’s a good practice to reward hard work.
tuottaa tuotanto Tehdas aikoo laajentaa tuotantoaan. The factory is planning to expand its production.
laskea laskento Koulussa opiskellaan laskentoa. Arithmetic is studied in school.
lukea luento Luento kesti kolme tuntia. The lecture lasted three hours.
olla olento Mikä tuo olento on? What is that creature?
keksiä keksintö Kenen keksintö hehkulamppu on? Whose invention is the light bulb?
periä perintö Perintö jaetaan tasan. The inheritance is divided equally.
miettiä mietintö Tutustun työryhmän mietintöön. I check out the team’s report.
nauttia nautinto Sauna on yksinkertainen nautinto. The sauna is a simple pleasure.
sopia sovinto Tehdään sovinto! Unohdetaan asia! Let’s reconciliate! Let’s forget it!
toimia toiminto Puhelimeen tuli uusi toiminto. A new function came to the phone.
uskoa uskonto Islam on suosittu uskonto. Islam is a popular religion.
asua asunto Asuntoni on liian pieni. My apartment is too small.
istua istunto Istunto on vanhentunut. The session has expired.
lausua lausunto Tarvitsen lääkärin lausunto. I need a doctor’s statement.
avata avanto Avanto on jäätynyt. The hole in the ice has frozen.
havaita havainto Tein havainnon, että… I made the observation that…
hallita hallinto Hyvä hallinto ei ole itsestäänselvyys. A good management is not self-evident.
palkita palkinto Sain palkinnon vasta jälkeenpäin. I got the reward only later.
ravita ravinto Hyvä ravinto on elintärkeä asia. Good nutrition is a vital issue.
luoda luonto Luonto kärsii. Nature is suffering.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of