Finnish for busy people

Adjectives ending in TU – Past passive participle

The passive past participle (ie. TU-partisiippi) can be used to create adjectives ending in TU or TY (e.g. tuotettu, keitetty, avattu). These adjectives express that something was done to the noun it is connected to. Fortunately for English speakers, for a large portion of these, you’ll use the participle form of the verb (e.g. produced, adopted, opened) in English as well.

Adjectives ending in TU

In the following table, I have chosen to include the basic form of the verb and its translation in the third column. Hopefully this helps you see how the adjective is formed.

Finnish English Base verb
adoptoitu lapsi an adopted child adoptoida “to adopt”
aidattu piha a fenced yard aidata “to fence”
alipalkattu hoitaja an underpaid nurse palkata “to employ”
aliarvostettu ammatti an undervalued profession arvostaa “to value”
alleviivattu sana an underlined word alleviivata “to underline”
amputoitu jalka an amputated leg amputoida “to amputate”
arvostettu akateemikko a respected academic arvostaa “to respect”
aseistettu henkilö an armed person aseistaa “to arm”
aurattu tie a (snow) plowed road aurata “to plow”
avattu pullo an opened bottle avata “to open”
diagnosoitu sairaus a diagnosed illness diagnosoida “to diagnose”
dubattu elokuva a dubbed film dubata “to dub”
ei-toivottu raskaus an unwanted pregnancy toivoa “to hope, want”
epäsuosittu mielipide an unpopular opinion suosia “to favor”
esitäytetty lomake a prefilled form täyttää “to fill”
etuoikeutettu elämä a privileged life oikeuttaa “to entitle”
friteerattu kala a deep-fried fish friteerata “to deep-fry”
grillattu broileri grilled chicken grillata “to grill”
halkaistu kieli a split tongue halkaista “to split”
hallittu käytös controlled behavior hallita “to control”
haravoitu piha a raked yard haravoida “to rake”
harkittu teko a deliberate act harkita “to consider”
haudattu aarre a buried treasure haudata “to bury”
hiekoitettu tie a sanded road hiekoittaa ” to sand”
himmennetty lasi frosted glass himmentää “to dim”
hylätty rakennus an abandoned building hylätä “to abandon”
ihailtu sankari an admired hero ihailla “to admire”
irtisanottu työntekijä a fired employee irtisanoa “to fire”
itsetehty kakku a self-made cake tehdä “to make”
jaettu vastuu a shared responsibility jakaa “to share”
jalostettu elintarvike a processed food jalostaa “to process”
jalostettu sokeri refined sugar jalostaa “to refine”
jauhettu kahvi ground coffee jauhaa “to grind”
julkaistu kirja a published book julkaista “to publish”
kaadettu metsä a felled forest kaataa “to fell”
kaivattu apu (much) needed help kaivata “to miss, need”
kaksinkertaistettu hinta a doubled price kaksinkertaistaa “to double”
kalustettu huone a furnished room kalustaa “to furnish”
katettu pöytä a set table kattaa “to set, cover”
katsastettu auto an inspected car katsastaa “to inspect”
kauko-ohjattu lennokki a radio-controlled aircraft ohjata “to steer, direct”
keitetty muna a boiled egg keittää “to boil”
keksitty tarina a made-up story keksiä “to invent”
kidnapattu lapsi a kidnapped child kidnapata “to kidnap”
kielletty hedelmä the forbidden fruit kieltää “to forbid”
kiillotettu kenkä a polished shoe kiillottaa “to polish”
kirjattu kirje a registered letter kirjata “to register”
kirottu koira a cursed dog kirota “to curse”
kloonattu eläin a cloned animal kloonata “to clone”
kolhaistu auto a battered car kolhaista “to bump, bruise”
kondensoitu maito condensed milk kondensoida “to condense”
korjattu puhelin a repaired phone korjata “to repair, fix”
koulutettu poliisikoira a trained police dog kouluttaa “to train”
kuivattu hedelmä a dried piece of fruit kuivata “to dry”
kultakirjailtu mekko a gold embroidered dress kirjailla “to embroider”
kuorittu pähkinä a shelled nut kuoria “to peel, to shell”
kuviteltu vääryys an imagined wrong kuvitella “to imagine”
käytetty auto a used car käyttää “to use”
ladattu tiedosto a downloaded file ladata “to download”
ladattu ase a loaded gun ladata “to load”
laillistettu lääkäri a licensed physician laillistaa “to legalise”
laimennettu etikka diluted vinegar laimentaa “to dilute”
lasitettu parveke a glazed balcony lasittaa “to add glass”
laskettu aika due date (of a pregnancy) laskea “to count”
liioiteltu väite an exaggerated argument liioitella “to exaggerate”
maalattu seinä a painted wall maalata “to paint”
lakattu jalkalista a lacquered baseboard lakata “to varnish”
luvattu maa the promised land luvata “to promise”
maadoitettu pistorasia a grounded outlet maadoittaa “to ground”
miehitetty avaruusasema a manned space station miehittää “to man, staff”
miinoitettu alue a mined area miinoittaa “to lay mines”
nauhoitettu keskustelu a recorded conversation nauhoittaa “to record”
neulottu pipo a knitted beanie neuloa “to knit”
numeroitu lista a numbered list numeroida “to number”
opastettu kierros a guided tour opastaa “to guide”
painettu sana the printed word painaa “to press, print”
paistettu muna a fried egg paistaa “to fry”
pakastettu liha frozen meat pakastaa “to freeze”
panssaroitu auto an armored car panssaroida “to armor”
pehmustettu tuoli an upholstered chair pehmustaa “to cushion, pad”
piilotettu lelu a hidden toy piilottaa “to hide”
piirretty elokuva a cartoon (drawn movie) piirtää “to draw”
puhuttu kieli spoken language puhua “to speak”
pysäköity auto a parked car pysäköidä “to park”
rajattu määrä a limited amount rajata “to limit”
rekisteröity käyttäjä a registered user rekisteröidä “to register”
saarrettu kaupunki a besieged city saartaa “to surround”
salattu voima a hidden power salata “to conceal”
saneerattu rakennus a renovated building saneerata “to renovate”
sidottu kirja a bound book sitoa “to bind”
siepattu sotilas a captured soldier siepata “to snatch, capture”
signeerattu taulu a signed painting signeerata “to sign”
sokeroitu inkivääri candied ginger sokeroida “to sugar”
sovittu hinta an agreed price sopia “to agree”
suolattu siika salted whitefish suolata “to salt, to pickle”
suoritettu maksu a payment made suorittaa “to perform”
suosittu ravintola a popular restaurant suosia “to favor”
taattu tyytyväisyys guaranteed satisfaction taata “to guarantee”
taitettu paperi a folded paper taittaa “to fold”
tatuoitu mies a tattooed man tatuoida “to tattoo”
testattu menetelmä a tested method testata “to test”
toivottu raskaus a wanted pregnancy toivoa “to hope, want”
tunnettu näyttelijä a well-known actor tuntea “to know”
valloitettu kaupunki a conquered city valloittaa “to conquer”
vasta-avattu pullo a newly opened bottle avata “to open”
vastaleivottu sämpylä a freshly baked bun leipoa “to bake”
vastaremontoitu koti a newly renovated home remontoida “to renovate”
virkattu matto a crocheted carpet virkata “to crochet”
värjätty kangas a dyed fabric värjätä “to dye”
väärennetty passi a forged passport väärentää “to falsify, forge”
yksinkertaistettu ohje a simplified instruction yksinkertaistaa “to simplify”
yliviivattu sana a crossed-out word yliviivata “to cross out”
äänitetty laulu a recorded song äänittää “to record”

Adjectives which require an attribute

Some adjectives that end in TU normally require an extra attribute, which will be placed in front of the adjective. For example, while we can certainly talk about “a written text” (kirjoitettu teksti), in practice you’re usually going to add an attribute, such as “a hand-written text” (käsin kirjoitettu teksti), or “a typewritten text” (koneella kirjoitettu teksti).

For many of these, English usually reverses the word order compared to Finnish. It would be weird to call a day dedicated to women a “to women dedicated day” in English, but that’s the exact word order Finnish uses: naisille omistettu päivä.

Finnish English Base verb
hyvin ajoitettu isku a well-timed blow ajoittaa “to time”
koulusta erotettu oppilas a student expelled from school erottaa “to expel”
hyvin hoidettu parta a well-groomed beard hoitaa “to take care of”
koneella kirjoitettu teksti a typewritten text kirjoittaa “to write”
latinaksi kirjoitettu teos a work written in Latin kirjoittaa “to write”
käsin kirjoitettu kirje a handwritten letter kirjoittaa “to write”
kauniisti koristeltu kakku a beautifully decorated cake koristella “to decorate”
hedelmillä koristeltu kakku a cake decorated with fruit koristella “to decorate”
huonosti koulutettu koira a badly trained dog kouluttaa “to train”
täyteen lastattu vene a fully loaded boat lastata “to load”
etukäteen maksettu huone a room paid in advance maksaa “to pay”
karpalolla maustettu likööri a cranberry flavored liqueur maustaa “to flavor”
naisille omistettu päivä a day dedicated to women omistaa “to dedicate”
hiljattain ostettu takki a recently bought coat ostaa “to buy”
torilta ostettu mekko a dress bought in the square ostaa “to buy”
kameralla otettu kuva a picture taken with a camera ottaa “to take”
jääkaapista otettu pullo a bottle taken from the fridge ottaa “to take”
muoviin pakattu lahja a present wrapped in plastic pakata “to pack”
käytöstä poistettu kone a decommissioned machine poistaa “to remove”
Ranskassa pullotettu viini a wine bottled in France pullottaa “to bottle”
asfaltilla päällystetty tie a road paved with alphalt päällystää “to coat”
huonosti rakennettu mökki a badly built cottage rakentaa “to build”
hirsistä rakennettu mökki a cottage built of logs rakentaa “to build”
hyvin ravittu koira a well-fed dog ravita “to nourish”
korkein sallittu nopeus the maximum permitted speed sallia “to permit”
tyylikkäästi sisustettu koti a tastefully decorated home sisustaa “to style”
lumeen tallattu polku a path trampled in the snow tallata “to trample”
DVD:lle tallennettu ääni a sound saved on a DVD tallentaa “to save”
lapsille tarkoitettu kirja a book meant for children tarkoittaa “to mean”
asumiseen tarkoitettu huone a room meant for living tarkoittaa “to mean”
herneistä tehty tahna a paste made from peas tehdä “to make”
kaisloista valmistettu matto a carpet made from reeds valmistaa “to make”
hyvin toteutettu tutkimus well-conducted research toteuttaa “to execute”
hyvin valittu lahja a well-chosen gift valita “to choose”
vaaleilla valittu kuningas a king chosen by voting valita “to choose”
tykillä varustettu vene a boat equipped with a cannon varustaa “to equip”
hyvin varustettu keittiö a well-equipped kitchen varustaa “to equip”

Not included in the tables above are the very common adjectives tietty and tuttu.

 • Tietty is a TU-participle form of tietää “to know (information)”.
  However, the “regular” TU-participle used in the passive perfect tense is tiedetty rather than tietty. Tiedetty means “known”, while tietty means “certain, specific” such as in the sentences:
  Tietyt ihmiset eivät ikinä opi virheistään. “Certain people never learn from their mistakes.”
  Tietyissä tapauksissa voidaan vaatia lisäkokeita. “In certain cases, extra tests can be required.”
  On kuitenkin yksi tietty ongelma. “However, there is one particular problem.”
 • Tuttu is a TU-participle form of tuntea “to know, to recognise”
  The “regular” TU-participle of tuntea is tunnettu rather than tuttu. Tunnettu means “known, well-known, renowned, famous”. Tuttu means “familiar”, like in the sentences:
  Tuttu laulu soi taas radiossa. “The familiar song is playing on the radio again.”
  Tämä kuulostaa tosi tutulta. “This sounds really familiar.”
  Tuttu also can be used as a noun, in which case it means “a familiar person, an acquaintance”.
  Paikallinen tuttu tuli auttamaan minua. “A local acquaintance came to help me.”

That’s all for adjectives ending in TU for now! If you have any additional questions, don’t hesitate to ask them in the comments!

4.4 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Antonio Rubio

Hi, I wonder if there is not a typo in “kiroa “to curse” I couldn’t find the verb “kiroa” but “kirota”

Inge (admin)

A typo indeed 🙂 Thank you!

Marcin

Doesn’t unshelled actually mean the opposite, not having had the shell removed? How would it be in Finnish, kuorimaton?

Inge (admin)

Oh does it? That’s a thing I didn’t realize about English, hehe. Yes, the opposite of kuorittu is kuorimaton. I will fix the English, thank you!