Finnish for busy people

Ilmastonmuutos – Global Warming

If you’re interested in nature and ecological problems, the topic of global warming – ilmastonmuutos – could be a great way to improve your Finnish vocabulary.

If you’ve made it to level B1.2 or further, it’s a good idea to familiarize yourself with the vocabulary of new, more advanced topics in order to be able to talk about them. The trick lays in picking a topic that’s both interesting and challenging enough to allow you to improve your Finnish.

In this article, you can first find some important vocabulary related to the topic. After this word list, you will find a list of phrases, which contain important verbs to learn in order to be able to discuss ilmastonmuutos in Finnish.

Finnish English
Maa Earth
maapallo the globe
ilmastonmuutos climate change
ilmaston lämpeneminen climate warming
ilmakehä atmosphere
luonnonvarat natural resources
voimavarat resources
fossiiliset polttoaineet fossil fuels
kivihiili coal
hiili carbon
hiilidioksidi carbon dioxide
kasvihuoneilmiö greenhouse effect
kasvihuonekaasut greenhouse gases
metaani methane
päästöt emissions
kaasupäästöt gas emissions
otsonikerros ozone layer
otsonikato ozone depletion
väestönkasvu population growth
väestöräjähdys population explosion
tehdastuotanto factory production
liikenne traffic
kaupungistuminen urbanization
kaatopaikkajäte landfill waste
pakokaasut exhaust fumes
polttoaine fuel
jäätiköt glaciers
merenpinta sea level
lämpötila temperature
lämpötilan nousu temperature rise
merenpinnan nousu sea-level rise
metsien tuhoutuminen destruction of forests
luonnonkatastrofi natural disaster
sääolot weather conditions
sään ääri-ilmiöt extreme weather phenomena
hurrikaani hurricane
pyörremyrsky hurricane
sykloni cyclone
taifuuni typhoon
hirmumyrsky typhoon
rankkasateet heavy rains
hyökyaalto tidal wave
metsäpalo forest fire
kuivuus drought
aavikoituminen desertification
helleaalto heat wave
savusumu smog
happosade acid rain
kansainvälinen sopimus international agreement
Kioton ilmastosopimus Kyoto climate agreement
vähäpäästöinen low emissions
uusiutuva energialähde renewable energy source
ydinvoimala nuclear power station
aurinkosähkö solar power
tuulivoima wind power
vesivoima water power
aurinkopaneeli solar panel
uudelleenmetsitys reforestation
hybridiauto hybrid car
biopolttoaineet biofuels
kestävä kehitys sustainable development
energiakulutus energy consumption
energiatehokas energy-efficient
ympäristöystävällinen environment friendly
hiilijalanjälki carbon footprint
elämäntapa lifestyle
päästövähennys emission reduction
ekosähkö green electricity
kierrätys recycling

Mistä ilmastonmuutos johtuu?

Here are some phrases to help you express what lays at the root of global warming.

Finnish English
Mistä ilmastonmuutos johtuu? What is the cause of climate change?
Ihmisen toiminta aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Human activity causes global warming.
Kasvava väkiluku vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Increasing population has an impact on climate change.
Väestönkasvu kiihdyttää kasvihuoneilmiötä. Population growth is accelerating the greenhouse effect.
Kaupungin väestö kuluttaa paljon energiaa. The city population uses up a lot of energy.
Elämäntapamme kuluttaa Maan voimavaroja. Our way of life consumes Earth’s resources.
Lentoliikenne kuormittaa ympäristöä. Air traffic is a burden to the environment.
Fossiiliset polttoaineet tuottavat ilmastokaasuja. Fossil fuels produce climate gases.
Fossiiliset polttoaineet saastuttavat ilmaa. Fossil fuels pollute the air.
Polttoaineet vapauttavat ilmakehään hiiltä. Fuels release carbon into the atmosphere.
Ilmakehään vapautuu kaasuja. Gases are released into the almosphere.
Kaasupäästöt lisääntyvät. Gaseous emissions are increasing.
Kasvihuonekaasut estävät lämmön karkaamisen. Greenhouse gases prevent heat from escaping.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa?

These phrases should help you express what the consequences of global warming are.

Finnish English
Maapallo lämpenee nopeasti. The Earth is warming rapidly.
Lämpötilat kohoavat. Temperatures are rising.
Kaasut nostavat ilmakehän lämpötilaa. The gases increase the atmosphere’s temperature.
Kasvu pahentaa ympäristöongelmia. Growth exacerbate environmental problems.
Merien pinta nousee. The level of the seas is rising.
Merenpinnan nousu kiihtyy. The rise of sealevel is accelerating.
Jäätiköt pienenevät vuosi vuodelta. Glaciers are shrinking year by year.
Jäätiköt sulavat. The glaciers are melting.
Merenpinnan nousu vaarantaa rannikkoalueet. The rising sea levels threaten coastal zones.
Tulvat uhkaavat monia saaria. Floods threaten many islands.
Luonnonkatastrofit yleistyvät. Natural disasters are becoming more common.
Sademetsät tuhoutuvat nopeasti. The rainforests are rapidly being destroyed.

Miten ilmastonmuutosta torjutaan?

Below, you can find some ways to express in what way we’re fighting against global warming.

Finnish English
Miten ilmastonmuutosta torjutaan? How to combat/counter climate change?
Ilmastomuutos tahdotaan pysäyttää. We want to stop climate change.
Ilmastosopimukset tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Climate agreements aim at reducing emissions.
Maat sitoutuvat vähentämään päästönsä. Countries commit to reducing their emissions.
Kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää 60 %. Greenhouse gas emissions must be reduced by 60%.
Kasvihuonekaasupäästöjä pitää rajoittaa. Greenhouse gas emissions must be limited.
Sademetsiä täytyy suojella. The rain forests must be protected.
EU haluaa edistää kestävää kehitystä The EU wants to promote sustainable development.
Meidän pitää pienentää omaa hiilijalanjälkeä. We need to reduce our own carbon footprint.
Vaihto vihreään sähköön on helppo toteuttaa. Switching to green electricity is easy to implement.

Hopefully you found this article helpful!

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments