Finnish for busy people

Words Ending in -nta/-ntä

Words ending in -ntA (-nta or -ntä depending on vowel harmony) usually have a verb at the base of them. These words usually refer to the act of doing something, and as such often are used much in the same way as verb-based –minen nouns.

To create words ending in -nta, the weak stem of the verb is taken, with -nta/-ntä added to it. Below are the most common ones.

Verb Noun Context Translation
liikehtiä liikehdintä Laite havaitsee liikehdintää. The device detects movement.
etsiä etsintä Joukkohautojen etsintä alkoi. The search for mass graves began.
laatia laadinta Sopimusten laadinta The preparation of contracts
juhlia juhlinta Juhlinta aiheutti maanjäristyksen. The celebrations caused an earthquake.
kosia kosinta Tämä oli surullinen kosinta. This was a sad marriage proposal.
onkia onginta Onginta on kalastusmuoto. Lucky dip is a type of fishery.
pohtia pohdinta Nyt on pohdinnan aika. Now is the time for reflection.
poimia poiminta Mansikoiden poiminta alkaa nyt. The strawberry picking starts now.
syrjiä syrjintä Ei voida hyväksyä syrjintää. Discrimination can not be accepted.
tutkia tutkinta Rikoksen tutkinta on kesken. The crime investigation is ongoing.
viestiä viestintä Viestintä on muuttunut. Communication has changed.
uusia uusinta Kirjojen uusinta onnistuu netissä. The renewal of books is possible online.
karsia karsinta Oksien karsinta tehdään kesällä. Branch pruning is done in summer.
hieroa hieronta Hieronta auttaa stressiin. Massaging helps against stress.
kiskoa kiskonta Aino syyllistyi kiskontaan. Aino was guilty of extortion.
lahjoa lahjonta Lahjonta on korruption muoto. Bribery is a form of corruption.
leipoa leivonta Tässä pari vinkkiä leivontaan! Here are a few tips for baking!
valvoa valvonta Valvonta hoituu automaattisesti. The monitoring is done automatically.
meloa melonta Pekka harrastaa melontaa. Pekka enjoys canoeing as a hobby.
palvoa palvonta Rahan palvonta on yleistä. Money worshipping is common.
kysyä kysyntä Kysyntä on ekonomian termi. Demand is an economics concept.
sitoa sidonta Käyn kukkasidonnan kurssilla. I’m taking a flower binding course.
säilöä säilöntä Säilöntä ei vaadi kellaria. Preservation doesn’t require a cellar.
huuhtoa huuhdonta Kullan huuhdonta käy työstä. Panning for gold is a lot of work.
paheksua paheksunta Annan käytös aiheutti paheksuntaa. Anna’s behavior caused disapproval.
ampua ammunta Ammunta on hyvä harrastus. Shooting is a good hobby.
karjua karjunta Leijonan karjunta herätti minut. The roaring of the lion woke me up.
kellua kellunta Kellunta helpottaa kipuja. Floating alleviates aches.
torjua torjunta Aerosol auttaa hyönteisten torjunnassa. Aerosol helps to get rid of insects.
purra purenta Vääränlainen purenta aiheuttaa kipuja. A wrong bite causes pain.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments