Finnish for busy people

Law and Crime – Laki ja Rikollisuus

If you’re planning on reading newspapers in Finnish, this page will greatly help you! It contains Finnish vocabulary related to the law and crime.

Types of Crimes in Finnish

Finnish English
rikos crime
laittomuus illegality
ahdistelu harrassment
huijaus swindling, hoax
huijata to swindle
huijausviesti scam message
hyväksikäyttö exploitation
hyökkäys attack
huumerikos drug crime
ihmiskauppa trafficking humans
ilkivalta vandalism
kavallus treason
kavaltaa to embezzle
kirjanpitorikos accounting offense
kunnianloukkaus defamation, slander
lapsikaappaus kidnapping
liikennerikos traffic violation
murha murder
murhaaja murderer
murhata to murder
murtautua to break in
murtaus break-in
murto burglary
murtovaras burglar
myydä huumeita to sell drugs
näpistelijä sneak thief
näpistys petty larceny
näpistely pickpocketing
pahoinpitely abuse, assault
pahoinpidellä to assault
pankkiryöstäjä bank robber
pankkiryöstö bank robbery
paritus pimping
perheväkivalta domestic violence
pettää to deceive
petos fraud, deception
rahanpesu money laundering
raiskata to rape
raiskaus rape
rasismi racism
rike offence
rikkoa lakia to break the law
ryöstäjä robber
ryöstö robbery
salakuljetus smuggling
salakuljettaa to smuggle
sarjamurhaaja serial killer
seksuaalirikos sexual offense
tappelu fight
tappo manslaughter
varas thief
varastaa to steal
varkaus theft, robbery
väkivalta violence
väärennys falsification
väärennös forgery

People Involved with Crimes

Finnish English
rikollinen criminal
varas thief
taskuvaras pickpocket
ryöstäjä robber, mugger
ahdistelija molester, harasser
hyökkääjä attacker
murhaaja murderer
huijari fraud, swindler, impostor
rattijuoppo drunk driver
kaahari speedster
tuhopolttaja arsonist
itsensäpaljastaja flasher
raiskaaja rapist
huumekauppias dealer, drug trafficker
vanki prisoner
epäilty suspect
syyllinen guilty
syytön innocent
uhri victim
tuomari judge
asianajaja lawyer, attorney
todistaja witness
silminnäkijä eyewitness
syyttäjä prosecutor
puolustaja defendent
asianomistaja plaintiff, injured party
oikeuslääkäri coroner
oikeudenkäyntiavustaja legal counsel
tulkki interpreter
oikeustulkki legal interpreter

Litigation

Finnish English
oikeudenkäynti litigation
hovioikeus appellate court
korkein oikeus supreme court
kuulustelu hearing
käräjäoikeus district / trial court
lautamies juryman
oikeusasiamies representative of law
tuomio verdict
tuomioistuin court
valamiehistö jury
väärä vala false oath

Verdict Finnish Vocabulary

Finnish English
tuomio verdict
lievä rikos petty offense
törkeä rikos felony
sakko fine
päiväsakko fine based on wages
yhteiskuntapalvelu civil service
ehdollinen conditional
vankeus imprisonment
vankeusrangaistus prison sentence
elinkautinen vankeus life sentence
vankila prison
vapaudenriisto deprivation of freedom
päästä vapaaksi to be released

Finnish Arrest Phrases

Finnish English
Mistä minua syytetään? What am I being accused of?
Miksi minut pidätetään? Why am I being arrested?
Miksi minut pidätettiin? Why was I arrested?
Voinko keskustella asianajajan kanssa? Can I talk to a lawyer?
Voinko ottaa yhteyttä asianajajaani? Can I contact my lawyer?
Miksi minua pidetään tutkintavankeudessa? Why am I being detained?
Kuinka kauan pidätys tulee kestämään? How long will I be detained for?
En ole tehnyt mitään väärin. I haven’t done anything wrong.
En tiedä asiasta mitään. I don’t know anything about that.
Tunnustan syyllisyyteni kaikkiin syytteisiin. I plead guilty on all charges.

Criminal Investigation Verbs

Finnish English
tehdä rikos to commit a crime
rikkoa lakia to break the law
syyllistyä johonkin to be guilty of something
tutkia to investigate
ottaa sormenjäljet to take fingerprints
tehdä kotietsintä to do a home search
epäillä rikoksta to suspect a crime
epäillä rikoksesta to suspect of a crime
syyttää rikoksesta to charge with a crime
vaatia rangaistus to press charges
nostaa syyte to press charges
jättää syyttämättä to not press charges
pidättää epäilty to arrest a suspect
kuulustella to interrogate
esittää kysymyksiä to ask questions
antaa lausunto to give a statement
vapauttaa pidätetty to release the arrested
häiritä tutkintaa to interfere with the investigation
vastustaa pidätystä to resist arrest
puolustaa to defend
lähteä pakoon to escape, get away
karttaa esitutkintaa to avoid pre-trial investigation
vannoa vala to take an oath
todistaa to testify
tunnustaa to confess
todeta syylliseksi to plead guilty
ratkaista rikos to solve a crime
tuomita rikoksesta to convict of a crime
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments