Finnish for busy people

Elections – Vaalit – Finnish Vocabulary

This article contains useful vocabulary to talk about elections and voting. I have another article that focuses on politics in general here.

Finnish English
asettaa X ehdolle to nominate X (as a candidate)
asettua ehdokkaaksi to run for (a position)
eduskuntavaalit parliamentary elections
ehdokas candidate
ehdokasnumero candidate number (on ballot)
enemmistövaali majority election, first-past-the-post election
ennakkoäänestys early voting, advance polling
ennakkoäänestyspaikka early voting polling station
epäily vaalivilpistä suspicion of electoral fraud
esivaali primary election
eurokansanedustajien vaalit election of members of the European Parliament
Euroopan parlamentin vaalit European Parliament elections
EU-vaalit, eurovaalit EU elections, European elections
hajotusvaalit (early) elections caused by the parliament being dissolved
heikko vaalimenestys poor electoral success
hukkaääni wasted vote
istuva presidentti sitting president
johtava ehdokas leading candidate
järjestää eduskuntavaalit to hold parliamentary elections
järjestää vaalit to hold elections
keskusvaalilautakunta Central Election Commission
kirjeäänestys postal vote
käydä uurnilla to go vote, literally “to visit the ballot box”
käydä äänestämässä to go vote
listavaali(t) / henkilövaali(t) single-member election / list vote, list system vote
olla ehdolla to run for
olla ehdolla vaaleissa to be a candidate in the elections
oppositio, oppositiopuolue opposition, opposition party
parlamenttivaalit parliamentary elections
pitää presidentinvaalit to hold presidential elections
presidenttiehdokas presidential candidate
puolueen vaaliteema party’s election theme
pyrkiä presidentiksi to run for president
enemmistö the majority
seurakuntavaalit church elections
suora kansanvaali direct election (elected directly by the people)
toimikausi term (e.g. of a president)
tutustua ehdokkaisiin to get to know the candidates
uskoa vaalilupauksia to believe the election/campaign promises
uusintavaali(t) repeat election, re-election
vaalijuliste election poster
vaalikahvit tradition to go for a cup of coffee right after voting
vaalikampanja election campaign
vaalikeskustelu election debate
vaalikone application that helps voters find a suitable candidate
vaalilupaus election promise, campaign promise
vaalimökki campaign booth (placed in city centers to talk to voters)
vaaliohjelma electoral platform
vaalipetos election fraud, electoral fraud
vaalipiiri constituency, electoral district
vaalipropaganda electoral propaganda, election propaganda
vaalipuhe campaign speech
vaalipuhuja campaign speaker
vaalipäivä polling day
vaalisalaisuus secrecy of the ballot
vaali(t) election (usually plural)
vaalitaistelu election campaign
vaalitappio electoral defeat
vaalitentti electoral debate
vaalitilaisuus campaign rally, election rally
vaalitulos election results
vaaliuurna ballot box
vaalivilppi electoral fraud
valtapuolue major political party
äänestyskoppi voting booth
äänestyslippu ballot
äänestyspaikka polling station, voting station
äänestysprosentti turnout, polling percentage
äänestää ennakkoon to vote in advance, vote early
äänestää kirjeitse ulkomailta to vote by mail from abroad
äänestää presidenttivaaleissa to vote in the presidential elections
äänestää presidenttiä to vote for the president
äänestää vaalipäivänä to vote on polling day
ääni vote (also: sound, voice)
äänioikeus right to vote

Elections related example sentences

Finnish English
Eduskuntavaalit järjestetään toukokuussa. The parliamentary elections will be held in May.
Eduskuntavaalit lähestyvät. The parliamentary elections are approaching.
Sain äänioikeusilmoituksen postitse. I received the voting rights notification by post.
Saatko äänestää Suomessa? Are you allowed to vote in Finland?
Äänestin ennakkoon. I voted in advance.
Äänestin vaalipäivänä. I voted on election day.
Oletko jo käynyt äänestämässä? Have you voted already?
Tiedätkö jo, ketä aiot äänestää? Do you already know who you’ll vote for?
Minulla ei ole oikeutta äänestää presidentinvaaleissa. I don’t have the right to vote in the presidential election.
En äänestänyt kunnallisvaaleissa. I didn’t vote in the municipal elections.
Äänestin tyhjää. I voted blank.
Äänestin ennen vasemmistoa, sitten vihreitä ja nyt… I used to vote for the left, then the greens and now…
Äänestin Aku Ankkaa. I voted for Donald Duck.
Kuka voi olla ehdolla presidentiksi? Who can run for president?
Ketkä ovat presidenttiehdokkaat? Who are the presidential candidates?
Kuka voi asettua presidenttiehdokkaaksi? Who can run to be a presidential candidate?
Kenestä tulee Suomen presidentti? Who will become the president of Finland?
Mikkola on ehdolla tasavallan presidentiksi. Mikkola is running for president of the republic.
Kuka voi olla ehdolla eduskuntavaaleissa? Who can be a candidate in the parliamentary elections?
Kuka sai eniten ääniä presidentinvaaleissa 2018? Who got the most votes in the 2018 presidential election?
Kenestä tulee Suomen uusi pääministeri? Who will become the new prime minister of Finland?
Ehdokas äänesti itseään. The candidate voted for himself.
Ari äänesti eduskuntavaaleissa ja presidentinvaaleissa. Ari voted in the parliamentary and presidential elections.
Jokaisella ehdokkaalla on oma ehdokasnumero. Each candidate has their own candidate number.
Presidentinvaalissa voi olla kaksi kierrosta. There can be two rounds in the presidential election.
Presidentinvaalissa järjestettiin toinen äänestys. A second vote was held in the presidential election.
Näytä henkilötodistus vaalivirkailijalle. Show your ID to the election official.
Sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät. You don’t have to tell anyone who you’re voting for.
En tiedä, kuka ehdokas olisi sopiva. I don’t know which candidate would be suitable.
Haluan tutustua rauhassa ehdokkaisiin. I want to get to know the candidates in peace.
Mikkolasta tuli pääministeri. Mikkola became prime minister.
Mikkola oli johtava ehdokas vaaleissa. Mikkola was the leading candidate in the elections.
Mikkola on oikeiston ehdokas. Mikkola is the right-wing candidate.
Mikkola tuli valituksi eduskuntaan. Mikkola was elected to parliament.
Mikkola valittiin kansanedustajaksi eduskuntavaaleissa. Mikkola was elected MP in the parliamentary elections.
Mikkola sai enemmistön annetuista äänistä. Mikkola got the majority of the votes cast.
Mikkola sai eduskuntavaaleissa 58 770 ääntä. Mikkola received 58,770 votes in the parliamentary elections.
Mikkola valittiin jatkokaudelle 6 205 äänellä. Mikkola was elected for a second term with 6,205 votes.
Mikkola valittiin tasavallan presidentiksi. Mikkola was elected president of the republic.
Ehdokas sai enemmän kuin puolet annetuista äänistä. The candidate received more than half of the votes cast.
Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa. 200 MPs are elected in the parliamentary elections.
Äänten laskussa todettiin virhe. An error was detected in the vote count.
Käytä äänioikeuttasi ja vaikuta! Use your right to vote and make an impact!
Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus. Voting is a civic duty.
Äänestäminen kannattaa. Voting is worth it.
Ennakkoon äänestäminen on helppoa ja kätevää. Voting in advance is easy and convenient.
Kaikkien kannattaisi käydä äänestämässä. Everyone should go vote.
Äänestämällä voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. By voting, you can influence things that are important to you.
Nuorten on tärkeä äänestää. It is important for young people to vote.
Vaalisalaisuuden täytyy säilyä. Election secrecy must be preserved.
Vaalikahvit ovat rakas perinne suomalaisille. Election coffees are a beloved tradition for Finns.
Kuntavaaliehdokkaat debatoivat veronkorotuksista. The municipal election candidates debate tax increases.
Vihreät asetti Mikkolan ehdolle EU-​vaaleihin. The Greens nominated Mikkola for the EU elections.
SDP asetti Mikkolan ehdolle eduskuntavaaleihin. SDP nominated Mikkola for the parliamentary elections.
Aion asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. I plan to run for office in the parliamentary elections.
Vaalitulosta on yhä vaikeampi ennustaa. It is increasingly difficult to predict the election result.
Mikkola on suosituin ehdokas gallupissa. Mikkola is the most popular candidate in the poll.
Yhdysvaltain presidentin toimikausi on neljä vuotta. The term of the president of the US is four years.
Mitä mieltä olet vaalituloksesta? What do you think of the election result?
Vaalitulos herätti hämmästystä. The election result was surprising.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Emma

Thank you so much! This is really helpful 🙂