Finnish for busy people

Verb-Based Words Ending in Us-Ukse-

Finnish has a lot of words ending in -us/-ys (we use a capital letter for the –u– in -Us to indicate that it can be both -u- and -y-, as the vowel harmony rules require). In this article we look at the large group of verb-based words ending in -Us-Ukse. These words have the following things in common:

 • They’re all nouns ending in -Us.
 • They have all been derived from a verb (asentaa → asennus).
 • When inflected, the -Us turns into -Ukse-.
Table of Contents
 1. Verbtype of the Base Verb

  1. Verbtype 1: -aa/-ää verbs
  2. Verbtype 1: -ua/-yä verbs
  3. Verbtype 3
  4. Verbtype 4
  5. Verbtype 5
 2. Inflection of Verb-Based Words Ending in -Us/-Ukse

1.Verbtype of the Base Verb

1.1. Verbtype 1: -aa/-ää verbs

Many Us-Ukse- nouns are derived from a verb belonging to verbtype 1. These verbs end in -aa/-ää.

With these verbs, you will add the -Us/-Ukse- to the weak stem of the verb. The two vowels at the end of the verb will be removed (eg. ase-nt-aa → ase-nn-us; kirjoi-tt-aa → kirjoi-t-us).

Verb Noun English
asentaa asennus installation
edellyttää edellytys prerequisite
huomauttaa huomautus remark, observation
jäähdyttää jäähdytys cooling
kirjoittaa kirjoitus writing / script
kiristää kiristys extortion
kouluttaa koulutus education
kunnioittaa kunnioitus respect
menettää menetys loss
opettaa opetus teaching
palauttaa palautus return / restoration
perehdyttää perehdytys induction
peruuttaa peruutus cancellation
räjähtää räjähdys explosion
toteuttaa toteutus implementation
valittaa valitus complaint
vähentää vähennys reduction
ymmärtää ymmärrys understanding

1.2. Verbtype 1: -ua/-yä verbs

Verbs ending in -ua/-yä often deal with emotions. You can make these verbs into -Us-Ukse- nouns by taking the infinitive form and replacing the final -a/-ä with -s. In addition, consonant gradation will take place and make these verbs weak.

Verb Noun English
hermostua hermostus nervousness
ihastua ihastus infatuation
ilmestyä ilmestys vision / revelation
innostua innostus enthusiasm
menestyä menestys success
närkästyä närkästys indignation
vihastua vihastus exasperation
ällistyä ällistys amazement
ereht erehdys error, mistake
hajaantua hajaannus dispersion
hämment hämmennys bewilderment
hätäänt hätäännys anxiety
ilahtua ilahdus exhilaration
sekaantua sekaannus confusion
tulehtua tulehdus inflamation

1.3. Verbtype 3

Verbtype 3 doesn’t have that many -Us-Ukse- nouns. For verbtype 3 verbs ending in -lla/-llä, you replace the infinitive’s marker with -lus/-lys. For verbtype 3 verbs that end in -sta/-stä, you remove the -ista/-istä and add -us/-ys.

Verb Noun English
epäillä epäilys suspicion
palvella palvelus favor
suojella suojelus protection
turmella turmelus depravity
viljellä viljelys plantation
ilmaista ilmaus expression
laukaista laukaus shot
nykäistä nykäys jerk, tug
ommella ompelus sewing

1.4. Verbtype 4

Verbtype 4 based -Us-Ukse- nouns require you to apply the consonant gradation rules in order to find the strong grade. This is the case for the noun “lupaus” for example. Lupaus is derived from the verb “luvata“. The strong stem of that verb is lupaa– (minä lupaan). When adding -us, the extra vowel gets dropped, which gives up “lupaus“.

Verb Noun English
avata avaus opening
kerätä keräys collection / gathering
kirota kirous curse
kuorsata kuorsaus snoring
lisätä lisäys addition
määrätä määräys order, regulation
ohjata ohjaus guidance
siivota siivous cleaning
siunata siunaus blessing
suojata suojaus protection
tarjota tarjous offer
törmätä törmäys collision
vastata vastaus answer
kaivata kaipaus longing
luvata lupaus promise
lykätä lykkäys suspension / postponement
mitata mittaus measurement
pudota putous waterfall
uhata uhkaus threat
verrata vertaus comparison

1.5. Verbtype 5

Since this verbtype consist of so few words, it’s logical that there can’t be a huge amount of derivatives either. For verbtype 5, you replace the infinitive’s stem -ta/-tä with -tus/-tys.

Verb Noun English
hallita hallitus government
lukita lukitus locking
lääkitä lääkitys medication
merkitä merkitys meaning
punnita punnitus weigh-in
villitä villitys crazy / rage

2. Inflection of Verb-Based Words Ending in -Us/-Ukse

Case Singular Plural Singular Plural
Nominative tarjous tarjoukset tulehdus tulehdukset
Partitive tarjousta tarjouksia tulehdusta tulehduksia
Genetive tarjouksen tarjouksien* tulehduksen tulehduksien*
Missä? tarjouksessa tarjouksissa tulehduksessa tulehduksissa
Mistä? tarjouksesta tarjouksista tulehduksesta tulehduksista
Mihin? tarjoukseen tarjouksiin tulehdukseen tulehduksiin
Millä? tarjouksella tarjouksilla tulehduksella tulehduksilla
Miltä? tarjoukselta tarjouksilta tulehdukselta tulehduksilta
Mille? tarjoukselle tarjouksille tulehdukselle tulehduksille
Translative tarjoukseksi tarjouksiksi tulehdukseksi tulehduksiksi
Essive tarjouksena tarjouksina tulehduksena tulehduksina

*The plural genetive is also often “tarjousten” and “tulehdusten“.

A few examples of verb-based words ending in us-ukse

Finnish English
Minä tartuin tarjoukseen heti. I grabbed onto the offer instantly.
Odotan kunnes nämä kengät ovat tarjouksissa. I will wait until these shoes are on sale.
Keväällä kaupoissa on paljon tarjouksia. In spring there’s many sales in the stores.
Miten pääsen eroon tästä tulehduksesta? How can I get rid of this infection?
Pienet lapset ovat alttiita tulehduksille. Small children are prone to infections.
Tämä on eräs tulehduksen hoitokeino. This is one way to take care of infections.
In addition to these verb-based words ending in -Us-Ukse- mentioned above, there is also another large group of words that end in -Us but have a different inflection. The words above are -Us-Ukse- words, while the other group consists for -Us-Ude- words. You can learn more about that group here, as well as at the condensed version here.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin

There are no words ending in -us/-ys derived from the verbs of the type 2?

Inge (admin)

Correct!