Finnish for busy people

Words Ending in -ton/-tön – Finnish Vocabulary

How many words ending in -ton/-tön (depending on vowel harmony) do you know? You probably know työtön and rasvaton, but there are many more to be learned! All these words are adjectives, so they answer the question millainen.

Table of Contents
 1. Words with a noun as their stem
  1. Easy words
  2. Consonant gradation
  3. Old words ending in -i
  4. Words ending in -e
  5. Words ending in -us
 2. Words with a verb as their stem
 3. The inflection of words ending in -ton/-tön

1. Words with a noun as their stem

Many nouns can have -ton/-tön added to them in order to make them an adjective that expresses a lack of the noun. Quite often, the meaning of the words ending in -ton/-tön has become more abstract over time, so they don’t always mean what you would expect at first glance. The -ton/-tön suffix will be added to the same stem you use for the genitive case.

Noun Adjective Translation Context
Easy words
raha rahaton moneyless rahaton firma, rahaton perhe
karva karvaton hairless karvaton rinta, karvattomat kainalot
hiha hihaton sleeveless hihaton paita
haju hajuton odourless hajuton saippua, hajuton neste
vaara vaaraton harmless vaaraton eläin, vaaraton terveydelle
usko uskoton unfaithful uskoton vaimo
vaiva vaivaton effortless vaivaton elämä, vaivaton synnytys
elo eloton lifeless eloton ruumis, maata elottomana
ilo iloton joyless iloton avioliitto, iloton arki
alkoholi alkoholiton non-alcoholic alkoholiton olut
armo armoton merciless armoton tuomio, armoton elämä
avio avioton illegitimate avioton lapsi
asia asiaton inappropriate asiaton kommentti
bakteeri bakteeriton sterile bakteeriton juomavesi
rauha rauhaton restless rauhaton oppilas, rauhaton alue
jumala jumalaton ungodly jumalattoman kallis
rasva rasvaton fat free rasvaton maito, juusto
vero veroton tax-free veroton myymälä
ongelma ongelmaton trouble-free ongelmaton valinta
taju tajuton unconscious tajuton potilas, olla tajuttomana
lahja lahjaton not talented lahjaton pianisti
työ työtön unemployed olla työttömänä, työtön mies
Consonant gradation
loppu loputon endless loputon yö, loputon tarina
vilppi vilpitön sincere vilpitön vastaus, vilpittömän iloinen
palkka palkaton unpaid palkaton vapaapäivä
ehto ehdoton unconditional ehdoton kielto, ehdottomasti
koti koditon homeless koditon kissa, koditon mies
äiti äiditön motherless äiditön kissanpentu, äiditön ja isätön orpo
lupa luvaton unauthorized luvaton poissaolo
apu avuton helpless avuton lapsi, avuttoman heikko
kelpo kelvoton useless kelvoton työntekijä
kipu kivuton painfree kivuton toimenpide, kivuton muutos
aika ajaton timeless ajaton muoti, ajaton taide
ikä tön ageless iätön nainen, iätön tyyli
velka velaton free of debt velaton elämä, velaton opiskelija
jako jaoton indivisible jaoton numero
vika viaton innocent viaton lapsi, pysyä viattomana
laki laiton illegal laiton liiketoiminta
Old words ending in -i
veri veretön bloodless verettömät huulet
vesi vedetön without water vedetön kaivo
onni onneton unhappy onneton lapsuus, onneton rakkaus
ääni äänetön silent äänetön yö, istua äänettömänä
happi hapeton oxygen free hapeton tyhjiö, hapeton avaruus
pilvi pilvetön cloudless pilvetön taivas, pilvetön tulevaisuus
sukupuoli sukupuoleton sexless, unisex sukupuoleton identiteetti, sukupuoleton vessa
nimi nimetön nameless nimetön hauta, pysyä nimettömänä
juuri juureton rootless juureton elämä
Words ending in -e
perhe perheetön without a family perheetön nainen
virhe virheetön faultless virheetön suoritus
sade sateeton without rain sateeton päivä
aihe aiheeton groundless aiheeton pelko, aiheeton hälytys
aine aineeton immaterial aineeton hyödyke
ase aseeton unarmed aseeton hyökkäys
este esteetön unobstructed esteetön kulku (pic)
Words ending in -us
varaus varaukseton unreserved varaukseton ihailu, varaukseton tuki
tulos tulokseton fruitless tulokseton neuvottelu, tulokseton etsintä
tarkoitus tarkoitukseton purposeless tarkoitukseton esine

2. Words with a verb as their stem

In addition to using nouns as the stem for these words, you can often also make some that are based on a verb. For that you take the strong stem of the verb (the -vat form), to which you add -maton/-mätön.

Verb Adjective Translation Context
Verbtype 1
aavistaa aavistamaton unforeseen, unexpected aavistamaton ongelma, aavistamaton mahdollisuus
taipua taipumaton unyielding, inflexible taipumaton tahto, taipumaton kuri
asua asumaton uninhabited asumaton saari, asumaton talo
auttaa auttamaton beyond repair, hopeless auttamaton juoppo, auttamaton virhe
erottaa erottamaton inseparable erottamattomat ystävät
harjoittaa harjoittamaton untrained harjoittamaton kyky
hoitaa hoitamaton unkempt, uncared for hoitamaton velvollisuus, hoitamaton kampaus
huolia huolimaton careless, negligent huolimaton virhe, huolimaton asenne
jakaa jakamaton undivided jakamaton huomio
tutkia tutkimaton unexamined, unexplored tutkimaton sairaus, tutkimaton aavikko
sopia sopimaton inappropriate, unsuitable lähihoitajaksi sopimaton nainen, sopimaton kielenkäyttö
vaatia vaatimaton modest, unassuming vaatimaton asunto, vaatimaton ahertaja
oppia oppimaton ignorant, illiterate oppimaton maanviljelijä
maksaa maksamaton unpaid maksamaton lasku
peruuttaa peruuttamaton irreversible peruuttamaton valinta, virhe
perua perumaton not cancelled perumaton ajanvaraus
käyttää käyttätön unused käyttämätön vaate, käyttämätön ajanvaraus
kuoria kuorimaton unpeeled kuorimaton banaani
näkyä näkytön invisible näkymätön lapsi
käsittää käsittätön incomprehensible käsittämätön huono käytös, käsittämättömän likainen
tiedostaa tiedostamaton unconscious tiedostamaton ajattelu
koskea koskematon untouched, pure koskematon erämaa, koskematon diplomaatti
tunnistaa tunnistamaton unrecognised, unidentified tunnistamaton lentävä esine
Verbtype 2
tupakoida tupakoimaton non-smoker, smoke-free tupakoimaton työpaikka
naida naimaton unmarried naimaton mies
tehdä teketön unmade, undone tekemätön läksy, tekemätön kakku
ennakoida ennakoimaton unpredictable, unforeseen ennakoimaton muutos
provosoida provosoimaton unprovoked provosoimaton hyökkäys
Verbtype 3
ajatella ajattelematon thoughtless ajattelematon teko
arkailla arkailematon bold, unshrinking arkailematon lapsi
halkaista halkaisematon unsplit halkaisematon puukappale
julkaista julkaisematon unpublished julkaisematon kirja, artikkeli
järjestellä järjesteletön unsystematic järjestelemätön data
koristella koristelematon unadorned koristelematon muki
kuolla kuolematon immortal kuolematon sankari, kuolematon rakkaus
ratkaista ratkaisematon unresolved, unsettled ratkaisematon ongelma, riita
totella tottelematon disobedient tottelematon lapsi, koira
häikäillä häikäiletön ruthless häikäilemätön ryöstäjä, häikäilemätön rikos
Verbtype 4
arvata arvaamaton erratic, unpredictable arvaamaton käytös, luonteeltaan arvaamaton
avata avaamaton unopened avaamaton lahja, säilyy avaamattomana
korvata korvaamaton irreplaceable korvaamaton kokemus, korvaamaton ystävä
kuvata kuvaamaton indescribable kuvaamattoman kaunis
lakata lakkaamaton incessant lakkaamaton valittaminen, lakkaamaton melu
leimata leimaamaton unstamped leimaamaton postimerkki
maalata maalaamaton unpainted maalaamaton seinä
suojata suojaamaton unprotected suojaamaton sähköjohto
Verbtype 5
ansaita ansaitsematon unmerited ansaitsematon armo
häiritä häiritsetön undisturbed häiritsemätön luonto, häiritsemätön hiljaisuus
suvaita suvaitsematon intolerant suvaitsematon asenne, suvaitsematon äiti
harkita harkitsematon thoughtless, unthinking harkitsematon päätös, harkitsematon vastaus
mainita mainitsematon unmentioned mainitsematon henkilö, aiemmin mainitsematon asia

3. The inflection of words ending in -ton/-tön

These adjectives can all inflect in all the cases.

Case Singular Plural
Nominative työtön työttömät
Partitive työtöntä työttömiä
Genitive työttömän työttömien
Inessive työttömässä työttömissä
Illative työttömään työttömiin
Elative työttömästä työttömistä
Adessive työttömällä työttömillä
Allative työttömälle työttömille
Ablative työttömältä työttömiltä
Essive työttömänä työttöminä
Translative työttömäksi työttömiksi
Abessive työttömättä työttömittä

 

Case Singular Plural
Nominative osaamaton osaamattomat
Partitive osaamatonta osaamattomia
Genitive osaamattoman osaamattomien
Inessive osaamattomassa osaamattomissa
Illative osaamattomaan osaamattomiin
Elative osaamattomasta osaamattomista
Adessive osaamattomalla osaamattomilla
Allative osaamattomalle osaamattomille
Ablative osaamattomalta osaamattomilta
Essive osaamattomana osaamattomina
Translative osaamattomaksi osaamattomiksi
Abessive osaamattomatta osaamattomitta

 

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments