Finnish for busy people

The Abessive Case – tta/ttä – Abessiivi

Table of Contents
 1. The Use of the Abessive Case
  1. “Without doing something”
  2. With certain verb rections
  3. With certain fossilized expressions
  4. The abessive of nouns
 2. The Formation of the Abessive Case
  1. Some common noun-based abessives
  2. The formation of verb-based abessives

1. The Use of the Abessive Case (-tta/ttä)

The abessive expresses a lack of something. It often corresponds to the English preposition without.

The abessive is rarely used in writing and even less in speech. Most of the time, it appears in fossilized adverbs. In addition, it is found in certain sayings. For example: “Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee” = “He who grows up without discipline, dies without honor”.

The abessive is much more common with verb stems than with noun stems.

1.1. “Without doing something”

Finnish English
Poistuin [sanomatta mitään]. I left [without saying anything].
Olin [antamatta toisille suunvuoroa]. I didn’t give the others a chance to talk.
Tarkkailin sitä [ottamatta osaa]. I watched it [without taking part].
He työskentelivät juttelematta. They worked [without talking].
Toimin miettittä. I acted [without thinking].
Säästä [laadusta tinkittä]! Save [without compromising the quality]!
Hän tuli [kenenkään arvaamatta]. She came [without anyone guessing so].
Pysy liikkumatta! Don’t move! (“stay without moving”)
Se jäi huomaamatta. It went unnoticed.
Jätitkö jotain tärkeää kertomatta? Did you leave something important [unsaid]?

1.2. With certains verb rections

Verb Example Translation
jäädä Se jäi käyttättä. It was left unused (It wasn’t used).
jättää Jätin vuokran maksamatta. I left the rent unpaid.
olla Ole 12 tuntia syöttä! Be “without eating” for 12 hours!

1.3. With certain fossilized expressions

The abessive is used most frequently in fossilized expressions. While the regular usage of this case is extremely rare, these expressions are actually common. Below are some verb-based abessive expressions.

Abessive Translation Example
epäilemättä without a doubt Hän oli epäilemättä syyllinen.
kieltämättä undeniably Olin kieltämättä vähän pettynyt.
lakkaamatta incessantly Puhelin soi lakkaamatta.
viipymättä without delay Kuolemasta täytyy viipymättä ilmoittaa.
puhumattakaan let alone Leikkimökit on kielletty, trampoliineista puhumattakaan.
auttamatta irreversibly Se on auttamatta vanhentunut.
vääjäämättä inevitably Pääsiäinen lähenee vääjäämättä.
huolimatta despite Virheistään huolimatta rakastan häntä
riippumatta regardless Kaikki taisivat ymmärtää äidinkielestä riippumatta.
taukoamatta incessantly Koneet käyvät taukoamatta.
lukuun ottamatta apart from Kaikki ymmärsivät asian, Annaa lukuun ottamatta.
pahaa aavistamatta unsuspectingly Hän avasi oven pahaa aavistamatta.

1.4. The Abessive of Nouns

Nouns can also appear in the abessive case, but they’re less productive than with verbs. You can find more examples below this table as well.

Finnish English
Hän tuhlasi surutta perintörahat. She wasted her inheritance money [without regret].
Yritin kovasti mutta tuloksetta. I tried hard but [without result; to no avail].
Teen ylitöitä korvauksetta. I work overtime [without compensation].
Hän ampui siviilejä varoituksetta. She shot civilians [without warning].
Voit huoletta unohtaa asian. You can forget the thing [without worries].
He ylittivät rajan luvatta. They crossed the border [without permission].
Tämä koskee kaikkia poikkeuksetta. This applies to everyone [without exception].
Hän löysi tiensä vaikeuksitta. He found his way [without any problems].
Me emme selviä tästä ongelmitta. We won’t survive this [without problems].

With these noun-based ones it’s interesting to notice that most of the fossilized phrases have the abessive added to their plural stem.

Abessive Translation Example
syyttä suotta needlessly Voin itse ottaa juoman, älä syyttä suotta nouse ylös.
muitta mutkitta simply Hän käveli muita mutkitta jonon ohi.
sen pitemmittä puheitta without further ado Siirrytään ruokailuun sen pitemmittä puheitta!

2. The Formation of the Abessive Case

As I’ve said before, the abessive isn’t as productive as other cases. By that, I mean that — while other cases allow you to add their marker to pretty much any word — the abessive is mostly used with fixed phrases and isn’t used much outside of those.

As such, it’s not very productive to go through how different word types change when adding the abessive marker added. Instead, I will list some examples of phrases where different wordtypes naturally appear.

2.1. Some common noun-based abessives

The abessive is added to the same stem as the inessive (-ssa) and the adessive (-lla). For consonant gradation, this means wordtype A will always be weak and wordtype B will always be strong.

Money related abessives
Noun Example Translation
maksu Pääsin maksutta museoon. I got to go to the museum for free.
veloitus Tutustu palveluun veloituksetta! Explore the service free of charge!
korvaus Teen ylitöitä korvauksetta. I work unpaid overtime.
vastike Hän saa osakkeet vastikkeetta. He gets the stocks free of charge.
Ease related abessives
ongelma Pääsin ongelmitta yliopistoon. I got to university without problems.
vaiva Elina puhuu suomea vaivatta. Elina speaks Finnish easily.
vaikeus Ymmärrän häntä vaikeuksitta. I understand her without problems.
keskeytys Tein töitäni keskeytyksittä. I did my job without interruptions.
este Auto pääsi sinne esteettä. A car got there without hindrances.
Success related abessives
virhe Hän suoritti testin virheettä. He completed the test without mistakes.
häiriö Lakko sujui häiriöttä. The strike went without disruptions.
tulos Yritin puuttua asiaan tuloksetta. I tried to intervene without success.
vaurio Puu säästyi vauriotta. The tree was spared from damage.
vahinko Minä selvisin kolarista vahingotta. I survived the car crash without injuries.
naarmu Hän selvisi naarmuitta. She survived without a scratch.
rangaistus Hän selvisi rangaistuksetta. He survived with impunity.
armo Toimi nopeasti ja armotta. Act swiftly and mercilessly.
Reinforcement abessives
kiista Erik on kiistatta nopein mies. Erik is undoubtedly the fastest man.
ehto Rakastan häntä ehdoitta. I love him unconditionally.
varaus Suosittelen tätä varauksetta. I recommend this unconditionally.
poikkeus Hän on poikkeuksetta aina aikatauluissa. She is invariably on time.

2.2. The formation of verb-based abessives

In order to inflect a verb in the abessive case, you will have to use the -mA-infinitive (the third infinitive). The third infinitive is formed by taking the strong stem of the verb. You can find this stem by taking the present tense’s third person plural’s market -vat/vät off the verb. To this stem, you add ma/mä and then -tta/ttä.

Verbtype 1
Verb Conjugation Abessive
nukkua he nukku-vat nukkumatta
leipoa he leipo-vat leipomatta
Verbtype 2
Verb Conjugation Abessive
imuroida he imuroi-vat imuroimatta
tupakoida he tupakoi-vat tupakoimatta
Verbtype 3
Verb Conjugation Abessive
kävellä he kävele-vät kävelettä
tulla he tule-vat tulematta
Verbtype 4
Verb Conjugation Abessive
maata he makaa-vat makaamatta
kadota he katoa-vat katoamatta
Verbtype 5
Verb Conjugation Abessive
häiritä he häiritse-vät häiritsettä
tarvita he tarvitse-vat tarvitsematta

That concludes the article on the abessive case!

4.8 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Hämäläinen

Thanks for this thorough overview for this neglected case form!
Korpela also has noted a few interesting things about the abessive:

The abessive of the III [MA-] infinitive corresponds to a negative clause. For example, Hän istui tekemättä mitään (He/she sat without doing anything) corresponds to Hän istui siten, että ei tehnyt mitään. However, Finnish grammars have a tradition of listing only a certain limited set of constructs as clause equivalents.

And also:

The I [A-] infinitive has no negation form, but the negation of an infinitive like tehdä can be expressed with a phrase like olla tekemättä, i.e. using the infinitive olla and the III [MA-] infinitive abessive form of the main verb.

Ibrahim

when a word ends with e like perhe or este how this can be any different than the partitive case although they might mean different things ? specially during the conversation or listening to TV ?
and what is the different between TON and TTA suffixes and how does each influences the meaning?

Last edited 1 year ago by Ibrahim
Inge (admin)

The partitive form is perhettä/estettä, while the abessive case is perheettä/esteettä. They do sound different, but you might have to “train your ear” to learn to hear it.

Note that it’s very uncommon to add the -tta ending to just any noun – it’s usually reserved to the nouns I mentioned in this article. As such, the usage of the abessive case is predictable.

The suffix -tOn is used to create adjectives, -ttA creates adverbs. For example, “Hän suoritti testin virheettä” means “He completed the test without (making) mistakes“, which is the answer to the question “Miten hän suoritti testin?” (how). In contrast “Hän käyttää virheetöntä kieltä” means “He uses language without mistakes”, and answers to the question “Millaista kieltä hän käyttää?” (what kind of).