Ordinal Numbers in the Cases – Järjestysnumerot

If you’re sure you’re comfortable with the basic ordinal numbers, you might be wondering how they inflect in the cases. Below, I’ve tried to give plenty of examples of how that happens and how each form is used. You might also be interested in the inflection of basic numbers.

1. Ensimmäinen

Case Ensimmäinen Example Translation
Partitive ensimmäistä Rakastan [ensimmäistä lastani] eniten. I love my first child the most.
Genetive ensimmäisen Ostin [ensimmäisen takkini] alesta. I bought my first coat with a discount.
Missä? ensimmäisessä [Ensimmäisessä kilpailussa] hän kaatui. He fell in the first competition.
Mihin? ensimmäiseen Tervetuloa [ensimmäiseen kokoukseen]! Welcome to the first meeting!
Mistä? ensimmäisestä Olin [ensimmäisestä päivästä] lähtien yksin. I was alone from the very first day.
Millä? ensimmäisellä Se onnistui [ensimmäisellä yrityksellä]! It worked on the very first try!
Mille? ensimmäiselle Annan [ensimmäiselle juoksijalle] palkinnon. I give a prize to the first runner.
Miltä? ensimmäiseltä Tässä on kuvia [ensimmäiseltä vuodelta]. Here are pictures of the first year.
Miksi? ensimmäiseksi Hän tuli kilpailussa ensimmäiseksi. He came first in the competition.
Minä? ensimmäisenä Hän toimi [ensimmäisenä naispresidenttinä]. She worked as the first female president.

2. Toinen

Case Toinen Example Translation
Partitive toista Syön nyt jo [toista leivosta]. I’m eating my second cake already.
Genetive toisen Haluan ostaa [toisen television]. I want to buy a second TV.
Missä? toisessa [Toisessa kakussa] oli enemmän makua. There was more flavor in the second cake.
Mihin? toiseen Osallistun jo [toiseen maratoniini]! I’m participating in my second marathon already!
Mistä? toisesta Tykkään enemmän [toisesta vaihtoehdosta]. I like the second alternative more.
Millä? toisella [Toisella pojalla] oli jalka kipeä The second boy had a sore leg.
Mille? toiselle Älä mene [toiselle torille] tänään! Don’t go to a second market square!
Miltä? toiselta [Toiselta ovelta] ei pääse ulos. Through the second door you can’t go out.
Miksi? toiseksi Hän tuli kilpailussa toiseksi. She was second in the competition.
Minä? toisena Häntä pidetään [toisena vaihtoehtona]. They consider him the second option.

3. Kolmas

Case Kolmas Example Translation
Partitive kolmatta En halua [kolmatta kuppia] kahvia, kiitos. I don’t want a third cup of coffee, thank you.
Genetive kolmannen Haluan ostaa [kolmannen television]. I want to buy a third TV.
Missä? kolmannessa [Kolmannessa kakussa] oli liikaa suolaa. There was too much salt in the third cake.
Mistä? kolmannesta Osallistun jo [kolmanteen maratoniini]! I’m participating in my third marathon already!
Mihin? kolmanteen Asiasta kolmanteen, mitä syödään? Not the change the subject, but what are we eating?
Millä? kolmannella Olen jo [kolmannella luokalla]. I’m in the third grade already.
Mille? kolmannelle Hän eteni [kolmannelle kierrokselle]. He advanced to the third round.
Miltä? kolmannelta Tarina alkaa [kolmannelta sivulta]. The story starts from the third page.
Miksi? kolmanneksi Hän tuli kilpailussa kolmanneksi. She came in third in the competition.
Minä? kolmantena [Kolmantena päivänä] hän nousi kuolleista. He rose from the dead on the third day.

4. Neljäs

Case Neljäs Example Translation
Partitive neljättä En halua [neljättä kuppia] kahvia, kiitos. I don’t want a fourth cup of coffee, thank you.
Genetive neljännen Haluan myydä [neljännen puhelimeni]. I want to sell my fourth phone.
Missä? neljännessä Hän istui [neljännessä bussissa]. She sat in the fourth bus.
Mihin? neljänteen Osallistun jo [neljänteen maratoniini]! I’m participating in my fourth marathon already!
Mistä? neljännestä En nauttinut [neljännestä raskaudestani] I didn’t enjoy my fourth pregnancy.
Millä? neljännellä [Neljännellä luokalla] voi opiskella venäjää. In the fourth grade you can study Russian.
Mille? neljännelle Suomi pääsi [neljännelle sijalle]. Finland made it to the fourth place.
Miltä? neljänneltä Joka [neljänneltä lapselta] pyydetään DNA:ta. They’re asking DNA from every fourth child.
Miksi? neljänneksi Hän tuli kilpailussa neljänneksi. She came in fourth in the competition.
Minä? neljäntenä [Neljäntenä vuotena] peräkkäin mitalit! Medals for the fourth year in a row!

5. Viides

Case Viides Example Translation
Partitive viidettä Vaalit järjestetään [viidettä kertaa]. The elections are organized for the fifth time.
Genetive viidennen [Viidennen vuoden] sato oli huono. The harvest of the fifth year was bad.
Missä? viidennessä Pomoni asuu [viidennessä kerroksessa]. My boss lives on the fifth floor.
Mihin? viidenteen Menen tämän vuoden [viidenteen kokoukseen]. I go to this year’s fifth meeting.
Mistä? viidennestä En tykännyt [siitä viidennestä elokuvasta]. I didn’t like that fifth movie.
Millä? viidennellä Tosifanit istuvat [viidennellä rivillä]. The true fans sit on the fifth row.
Mille? viidennelle Menen ensi vuonna [viidennelle luokalle]. I’m going to the fifth grade next year.
Miltä? viidenneltä Huomasin sen [viidenneltä riviltä]. I noticed it from the fifth row.
Miksi? viidenneksi Hän tuli kilpailussa viidenneksi. She came in fifth in the competition.
Minä? viidentenä Hän kuoli matkan [viidentenä päivänä]. He died on the fifth day of the trip.

6. Kuudes

Case Kuudes Example Translation
Partitive kuudetta En tarvitse [kuudetta sanakirjaa], kiitos. I don’t need a sixth dictionary, thanks.
Genetive kuudennen [Kuudennen päivän] sää oli huonoin. The weather of the sixth day was the worst.
Missä? kuudennessa Mummo asuu [kuudennessa kerroksessa]. Grandma lives on the sixth floor.
Mihin? kuudenteen En usko [kuudenteen aistiin]. I don’t believe in the sixth sense.
Mistä? kuudennesta Nautin [kuudennesta lomapäivästäni]. I enjoyed my sixth vacation day.
Millä? kuudennella Hän väsyi [kuudennella kierroksella]. He got tired on the sixth round.
Mille? kuudennelle Poikani menee jo [kuudennelle luokalle]. My son is going to the sixth grade already.
Miltä? kuudennelta Hän eteni kuudennelta seitsemännelle. He advanced from the sixth to the seventh.
Miksi? kuudenneksi Hän tuli kilpailussa kuudenneksi. She came in sixth in the competition.
Minä? kuudentena [Kuudentena vuotena] valmistuin. During the sixth year I graduated.

7. Seitsemäs

Case Seitsemäs Example Translation
Partitive seitsemättä En halua sanoa tätä [seitsemättä kertaa]. I don’t want to say this a seventh time.
Genetive seitsemännen Olen [seitsemännen vuoden] opiskelija. I am a seventh year student.
Missä? seitsemännessä [Seitsemännessä kerroksessa] tapahtuu! It’s happening on the seventh floor!
Mihin? seitsemänteen Hän kirjoitti sen [seitsemänteen kirjaansa]. He wrote it in his seventh book.
Mistä? seitsemännestä Pikkupoika putosi [seitsemännestä kerroksesta]. The small boy fell from the seventh floor.
Millä? seitsemännellä Hän on [seitsemännellä kuulla] raskaana. She’s on her seventh month of pregnancy.
Mille? seitsemännelle Presidentti valittiin [seitsemännelle kaudelle]. The president was chosen for a seventh term.
Miltä? seitsemänneltä Se näytti [seitsemänneltä taivaalta]. It looked like seventh heaven.
Miksi? seitsemänneksi Hän tuli kilpailussa seitsemänneksi. She came in seventh in the competition.
Minä? seitsemäntenä Teen töitä viikon [seitsemäntenä päivänä]. I work on the seventh day of the week.

8. Kahdeksas

Case Kahdeksas Example Translation
Partitive kahdeksatta Opiskelen [kahdeksatta kieltäni]. I’m studying my eighth language.
Genetive kahdeksannen Söin nyt jo [kahdeksannen pullani]. I have already eaten my eighth roll.
Missä? kahdeksannessa Antti asuu [kahdeksannessa kerroksessa]. Antti lives on the eighth floor.
Mihin? kahdeksanteen Tutustun [kahdeksanteen ehdokkaaseen]. I get to know the eighth candidate.
Mistä? kahdeksannesta Pikkupoika putosi [kahdeksannesta kerroksesta]. The small boy fell from the eighth floor.
Millä? kahdeksannella Olen [kahdeksannella kuulla] raskaana. I’m on my eighth month of pregnancy.
Mille? kahdeksannelle Putosin [kahdeksannelle sijalle]. I fell to eighth place.
Miltä? kahdeksannelta Hän näyttää [kahdeksannelta presidentiltä]. He looks like the eighth president.
Miksi? kahdeksanneksi Hän tuli kilpailussa kahdeksanneksi. She came in eighth in the competition.
Minä? kahdeksantena Lotta oli kahdeksantena kilpailussa. Lotta was eighth in the competition.

9. Yhdeksäs

Case Seitsemäs Example Translation
Partitive yhdeksättä En halua katsoa [yhdeksättä kautta]. I don’t want to watch the ninth season.
Genetive yhdeksännen Olen jo ostanut hänen [yhdeksännen novellin]. I’ve already bought her ninth short story.
Missä? yhdeksännessä Murha tapahtui [yhdeksännessä kerroksessa]. The murder happened on the ninth floor.
Mihin? yhdeksänteen Muutin [yhdeksänteen kerrokseen]. I moved to the ninth floor.
Mistä? yhdeksännestä En pitänyt sarjan [yhdeksännestä jaksosta]. I didn’t like the ninth episode of the series.
Millä? yhdeksännellä Onnistuin vihdoin [yhdeksännellä yrittämällä]. I finally succeeded on the ninth try.
Mille? yhdeksännelle Joka [yhdeksännelle miehelle] kehittyy syöpä. Every ninth man develops a cancer.
Miltä? yhdeksänneltä Tämä biisi on otettu [yhdeksänneltä levyltä]. This song is taken from the ninth album.
Miksi? yhdeksänneksi Hänet valittiin [yhdeksänneksi presidentiksi]. He was chosen as the ninth president.
Minä? yhdeksäntenä Hän toimi 6 vuotta [yhdeksäntenä presidenttinä]. He worked as the ninth president for 6 years.

10. Kymmenes

Case Kymmenes Example Translation
Partitive kymmenettä Poliisi etsi [kymmenettä epäiltyä]. The police looked for the tenth suspect.
Genetive kymmenennen Järjestän juhlat [kymmenennen kerran]. I’m organizing the party for the tenth time.
Missä? kymmenennessä [Kymenennessä kerroksessa] kummittelee. The tenth floor is haunted.
Mihin? kymmenenteen Muutin [kymmenenteen kerrokseen]. I moved to the tenth floor.
Mistä? kymmenennestä En pitänyt sarjan [kymmenennestä jaksosta]. I didn’t like the tenth episode of the series.
Millä? kymmenennellä Joka [kymmenennellä nuorella] on yskä. Every tenth youth has a cough.
Mille? kymmenennelle Keksin [kymmenennelle lapselleni] nimen. I invented a name for my tenth child.
Miltä? kymmenenneltä Selvisin [kymmenenneltä sairaalaviikolta]! I survived the tenth hospital week!
Miksi? kymmenenneksi Hänet valittiin [kymenenneksi presidentiksi]. He was chosen as the tenth president.
Minä? kymmenentenä Hän toimii yhä [kymmenentenä presidenttina]. He’s still working as the tenth president.

11. Higher Numbers

Case Yhdestoista Kahdestoista Kolmastoista Neljästoista Viidestoista
Partitive yhdettätoista kahdettatoista kolmattatoista neljättätoista viidettätoista
Genetive yhdennentoista kahdennentoista kolmannentoista neljännentoista viidennentoista
Missä? yhdennessätoista kahdennessatoista kolmannessatoista neljännessätoista viidennessätoista
Mihin? yhdenteentoista kahdenteentoista kolmanteentoista neljänteentoista viidenteentoista
Mistä? yhdennestätoista kahdennestatoista kolmannestatoista neljännestätoista viidennestätoista
Millä? yhdennellätoista kahdennellatoista kolmannellatoista neljännellätoista viidennellätoista
Mille? yhdennelletoista kahdennelletoista kolmannelletoista neljännelletoista viidennelletoista
Miltä? yhdenneltätoista kahdenneltatoista kolmanneltatoista neljänneltätoista viidenneltätoista
Miksi? yhdenneksitoista kahdenneksitoista kolmanneksitoista neljänneksitoista viidenneksitoista
Minä? yhdentenätoista kahdentenatoista kolmantenatoista neljäntenätoista viidentenätoista

 

Case Kahdeskymmenes Kahdeskymmenesensimmäinen Kahdeskymmenestoinen Kahdeskymmeneskolmas
Partitive kahdettakymmenettä kahdettakymmenettäensimmäistä kahdettakymmenettätoista kahdettakymmenettäkolmea
Genetive kahdennenkymmenennen kahdennenkymmenennenensimmäisen kahdennenkymmenennentoisen kahdennenkymmenennenkolmannen
Missä? kahdennessakymmenennessä kahdennessakymmenennessäensimmäisessä kahdennessakymmenennessätoisessa kahdennessakymmenennessäkolmannessa
Mihin? kahdenteenkymmenenteen kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen kahdenteenkymmenenteentoiseen kahdenteenkymmenenteenkolmanteen
Mistä? kahdennestakymmenennestä kahdennestakymmenennestäensimmäisestä kahdennestakymmenennestätoisesta kahdennestakymmenennestäkolmannesta
Millä? kahdennellakymmenennellä kahdennellakymmenennelläensimmäisellä kahdennellakymmenennellätoisella kahdennellakymmenennelläkolmannella
Mille? kahdennellekymmenennelle kahdennellekymmenennelle-ensimmäiselle kahdennellekymmenennelletoiselle kahdennellekymmenennellekolmannelle
Miltä? kahdenneltakymmenenneltä kahdenneltakymmenenneltäensimmäiseltä kahdenneltakymmenenneltätoiselta kahdenneltakymmenenneltäkolmannelta
Miltä? kahdenneksikymmenenneksi kahdenneksikymmenenneksiensimmäiseksi kahdenneksikymmenenneksitoiseksi kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi
Minä? kahdentenakymmenentenä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä kahdentenakymmenentenätoisena kahdentenakymmenentenäkolmantena

 

Phew! Let’s not use those last few too often!

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.